Ktl-icon-tai-lieu

đô án nguyên lí chi tiết máy

Được đăng lên bởi Tùng Shido
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1569 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GVHD: VĂN HỮU THỊNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN: THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÔN HỌC CHI TIẾT MÁY

TÍNH TOÁN & THUYẾT MINH HỆ
THỐNG DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ

TP.Hồ Chí Minh,ngày 11/11/2011

SVTH: NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

TRANG1

GVHD: VĂN HỮU THỊNH
1.Sơ đồ động:

Sơ đồ tải trọng

2.Các số liệu ban đầu:
a.Lực vòng trên băng tải F = 7200 N
b.Vận tốc xích tải V =1,1 m/s
c.Số năm làm việc a = 5 năm
3.Đặc điểm của tải trọng:
Tải trọng va đập nhẹ, quay 1 chiều
4.Ghi chú:
Năm làm việc y = 300 ngày, ngày làm việc 2 ca, 1 ca 8 giờ.
Sai số cho phép về tỉ số truyền : ∆ i=2 ÷ 3

SVTH: NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

TRANG2

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
SVTH: NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

TRANG3

GVHD: VĂN HỮU THỊNH

PHẦN I:CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN
I.CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN:
Công suất trên trục công tác : Pt = Ft.V/1000 = 7200.1,1/1000 = 7,29 KW
Trong đó:

V: vận tốc xích tải
Pt : công suất trên trục công tác
Ft: lực vòng trên băng tải

Để chọn động cơ điện thì động cơ phải thỏa mãn điều kiện: Pdc ≥ P ct
Mà Pct = Pt/η
Trong đó:

Pdc : công suất động cơ
Pct : công suất cần thiết

η: hiệu suất truyền động của toàn bộ hệ thống
Với sơ đồ động như đề ta có: η=ηntxη4olxη2brxηxích.
Tra bảng 2.3 trang 19 trong HTDĐCK1 ta có:

ηol = 0,995: hiệu suất 1 cặp ổ lăn
ηbr = 0,98: hiệu suất 1 cặp bánh răng trụ
ηnt = 1 :hiệu suất nối trục
ηxích. = 0,97: hiệu suất bộ truyền xích


η = 0,91

Pct = Pt/η = 7,92/0,91 = 8,7 KW
Tra bảng 1.2 trang 235 và bảng 1.3 trang 236, ta chọn được loại động cơ : DK 62-4
có công suất định mức Pdm = 10 KW,ndc = 1460 vòng.

SVTH: NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT

TRANG4

GVHD: VĂN HỮU THỊNH
II. PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN:
Tốc độ quay của trục công tác: n =

V 60000. 1,1.60000
=
=¿
π .D
π .360

Tỉ số truyền chung : u = ndc/n = 1460/58,36 = 25,02
Chọn ux = 3 , uh = u/ux = 25,02/3 = 8,34
Uh= un.uc
Trong đó:

Uh...
GVHD: VĂN H

 !"
#$%&''%(
)''%')


TP.Hồ Chí Minh,ngày 11/11/2011
SVTH: NGUY TRANG1
đô án nguyên lí chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đô án nguyên lí chi tiết máy - Người đăng: Tùng Shido
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
đô án nguyên lí chi tiết máy 9 10 161