Ktl-icon-tai-lieu

đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 1

Được đăng lên bởi Lưu Ngọc Toàn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1803 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH

I.

Đồ án Chi Tiết Máy

CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI u :

 Các thông số.
+Lực vòng trên xích tải: P = 6300 (N).
+Vận tốc xích tải

: V = 0,9 (m/s).

1.Chọn động cơ:
Gọi P : Công suất trên xích tải.
 : Hiệu suất chung.
Pct : Công suất làm việc.
P

Ta có

Pct = 

2 Ft v

trong đó

Pt =
=
1000

2 6300 x0,9
5.67 (kw)
1000

Hiệu suất truyền động: 
 =đ.2br.4ô. nt.
Theo bảng (2.3).
 đ =0,96

=> Hiệu suất của bộ truyền đai

 br =0,98 => Hieu suất bộ phận truyền bánh răng trụ.
 ô =0,995=> Hiệu suất một cặp ổ lăn.

 nt =1 =>Hiệu suất của khớp nối với tải xích.
 = 0,96 (0,98) 2  0,995 4 1 0,904
P

=Pct = 

SV: TRẦN SUY



5.67
6.27 (kw)
0,904

3

GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH

Đồ án Chi Tiết Máy

-Theo nguyên lý làm việc thì công suất động cơ phải lớn hơn công suất làm
việc (ứng với hiệu suất của động cơ) do đó ta phải chọn động cơ có công suất
lớn hơn công suất làm việc.
-Theo bảng P1.3 động cơ 4A kiểu 4A132S4Y3
Pđc=7,5(kw) số vòng quay động cơ là 1455 vòng/phút.

công suất động cơ

2.Phân phối tỉ số truyền u.
U=

n dc
.
n xt

nđc : Số vòng quay của động cơ.
nt : Số vòng quay của trục công tác.
-Số vòng quay trục công tác:
nt =

60 1000
60 1000 0,9

49,09 (vòng/phút).
Z P
11100

-Tỷ số truyền chung:
U=

1455
29,64
49,09

+ Uh :Tỉ số truyền của các bộ truyền trong hộp.
+Uđ :Tỉ số truyền của cac bộ truyền ngoài hộp (đai).
Ta có:
Chọn Uđ = 2.8
Uh =

U
Ud

=

29,64
2.8

=

10,58

Uh = Un.Uc
Un = 1.2-1,3x UC = > Uc =
u n x uc =
SV: TRẦN SUY

Uh

1.2

= 2.97

u
29,09
=
=10,58
2.8
2.8

4

GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH

=> uc
un

= 2.97
= 1.2Uc = 1.2.2.97 = 3.56
Trục động cơ

U
N(v/ph)
P(kw)
T(N.mm)

Đồ án Chi Tiết Máy

I

iđ = 2.8

II
in = 3,56

III
ic = 2,97

1455

519,6

146

49,2

7,5

6

5.86

5.67

41153

110277

383308

1102820

-Kiểm tra u:

SV: TRẦN SUY

5

GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH

II.

Đồ án Chi Tiết Máy

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI:

1.Chọn loại đai:
Với vận tốc xích tải V = 0.95 m/s < 25 m/s nên dùng đai thang thường.
Dựa vào bảng 4.13 với P = 6.44 (kw), n = 1455 ( V/ ph)
Ký hiệu : B
Ta có kích thước tiết diện:
bt = 19 mm
b =22 mm
h = 13.5 mm
A1 = 230 mm2
Chọn d1 = 250 mm
Vận tốc đai :
V=

 n1 d1
3.14.250.1455
19,1 (m/s)
=
60.1000
60 1000

2. Đừơng kính của bánh đai lớn

d2=

d1Ud
200 2.8
714,3 (mm)
=
1  0.02
1  0.02

Trong đó:
Uđ= 2.8 :tỉ số truyền của đai
 0.02 hệ số trượt

Dựa vào bảng 4.21 chọn d2 = 710 mm.

SV: TRẦN SUY

6

GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH
d2
d1

U=

->

Sai số: δ=

Đồ án Chi Tiết Máy...
GVHD: Thầy VĂN HỮU THỊNH Đồ án Chi Tiết Máy
I. CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI u :
Các thông số.
+Lực vòng trên xích tải: P = 6300 (N).
+Vận tốc xích tải : V = 0,9 (m/s).
1.Chọn động cơ:
Gọi P
: Công suất trên xích tải.
: Công suất trên xích tải.
: Hiệu suất chung.
: Hiệu suất chung.
P
P
ct
ct
: Công suất làm việc.
: Công suất làm việc.
Ta có P
Ta có P
ct
ct
=
=
P
trong đó P
trong đó P
t
t
=
1000
2 vFt
=
67.5
1000
9,063002
x
(kw)
Hiệu suất truyền động:
Hiệu suất truyền động:
=
=
đ
.
.
2
2
br
.
.
4
4
ô
.
.
nt.
Theo bảng (2.3).
đ
=0,96 => Hiệu suất của bộ truyền đai
=0,96 => Hiệu suất của bộ truyền đai
br
br
=0,98 => Hieu suất bộ phận truyền bánh răng trụ.
=0,98 => Hieu suất bộ phận truyền bánh răng trụ.
ô
ô
=0,995=> Hiệu suất một cặp ổ lăn.
nt
=1 =>Hiệu suất của khớp nối với tải xích.
=
=
904,01995,0)98,0(96,0
4
2
=P
=P
ct
=
27.6
904,0
67.5
P
(kw)
SV: TRẦN SUY 3
đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 1 - Người đăng: Lưu Ngọc Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
đồ án nguyên lý chi tiết máy đề 1 9 10 862