Ktl-icon-tai-lieu

Đồ Án Sấy Than Thùng Quay

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Kiên
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 8107 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa CN Hóa 2K3

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV

: Đào Hồng Quân

Lớp

: ĐH Hóa 2 Khóa 3

Khoa

: Công Nghệ Hoá

Giáo viên hướng dẫn : Vũ Minh Khôi
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với
năng suất 3540 kg/giờ
Các số liệu ban đầu:
Độ ẩm đầu của vật liệu: 8.5%
Độ ẩm cuối của vật liệu: 2.5%
Nhiệt độ khói đầu vào : 210oC
Nhiệt độ khói lò ra: 80oC
Phần thuyết minh
1.Mởi đầu.

4.Tính toán và chọn thiết bị phụ

2.Vẽ và thuyết minh dây chuyền.

5.Tính cơ khí

3.Tính toán thiết bị chính.

6.Kết luận

TT
1
2

Tên bản vẽ
vẽ dây chuyền sản xuất
vẽ máy sấy thùng quay

khổ giấy
A4
A0

Ngày giao đề: 15/11/2010

Số lượng
1
1

Ngày hoàn thành:15/01/2010

Trưởng khoa:

Giáo viên hướng dẫn

NguyÔn Xu©n Tïng

Vũ Minh Khôi

MỤC LỤC
GVHD: Vũ Minh Khôi

1

Đồ Án Môn Học

Trường ĐHCN Hà Nội

Khoa CN Hóa 2K3

Lời mở đầu:
Trong ngành công nghiệp hoá chất, thực phẩm, vật liệu xây dùng…thì sấy
là một vấn đề rất quan trọng . Trong ngành hóa chất vật liệu xây dựng quá trình
sấy dùng để tách nước và hơi nước ra khỏi nguyên liệu và sản phẩm. trong
nghành công nghiệp và thực phẩm , sấy là công đoạn quan trọng sau thu hoạch.
Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng các thiết bị :buồng sấy, thùng
sấy ,hầm sấy…
Được thầy Vũ Minh Khôi giao cho nhiệm vụ tính toán thiết kế hệ thống sấy
thùng quay với phương thức sấy xuôi chiều ,sản phẩm sấy là than. Mặc dù đã cố
gắng rât nhiều song vẫn con rất nhiều thiếu sót vì đây là lần đầu tiên làm đồ án
nên cũng chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó trình độ tự nghiên cứu và khả
năng tư duy còn bị giới hạn, nên đồ án của em không thê tránh nhiều thiếu sót.
Qua lần làm đồ án này em kính mong quý thầy cô chỉ bao để em có thể hoàn
thiên tốt hơn đồ án cũng nhu bài tập lớn mà thầy cô giáo cho em vào những lần
sau
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Giáo hướng dẫn,
các thầy cô giáo và bạn bè dã giúp em hoàn thiện đồ án đúng thời hạn.

Phần 1: Giới thiệu chung về máy sấy thùng quay
1. Định nghĩa, phạm vi ứng dụng và phân loại:
Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu. Quá trình
sấy có thể tiến hành tự nhiên bằng năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt
trời , năng lượng gió…(gọi là quá trình phơi hay sây tự nhiên).Dùng các phương
pháp này chỉ đỡ tốn nhiệt năng nhưng không chủ động diều chỉnh được vận tốc
của quá trình theo y...
Trường ĐHCN Hà Nội Khoa CN Hóa 2K3
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o----------
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Họ và tên SV : Đào Hồng Quân
Lớp : ĐH Hóa 2 Khóa 3
Khoa : Công Nghệ Hoá
Giáo viên hướng dẫn : Vũ Minh Khôi
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống sấy thùng quay làm việc xuôi chiều dùng để sấy than với
năng suất 3540 kg/giờ
Các số liệu ban đầu:
Độ ẩm đầu của vật liệu: 8.5%
Độ ẩm cuối của vật liệu: 2.5%
Nhiệt độ khói đầu vào : 210
o
C
Nhiệt độ khói lò ra: 80
o
C
Phần thuyết minh
1.Mởi đầu.
2.Vẽ và thuyết minh dây chuyền.
3.Tính toán thiết bị chính.
4.Tính toán và chọn thiết bị phụ
5.Tính cơ khí
6.Kết luận
TT Tên bản vẽ khổ giấy Số lượng
1 vẽ dây chuyền sản xuất A4 1
2 vẽ máy sấy thùng quay A0 1
Ngày giao đề: 15/11/2010 Ngày hoàn thành:15/01/2010
Trưởng khoa: Giáo viên hướng dẫn
NguyÔn Xu©n Tïng Vũ Minh Khôi
MỤC LỤC
1
GVHD: Vũ Minh Khôi Đồ Án Môn Học
Đồ Án Sấy Than Thùng Quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ Án Sấy Than Thùng Quay - Người đăng: Nguyễn Trường Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ Án Sấy Than Thùng Quay 9 10 50