Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án Scada trong hệ thống điện

Được đăng lên bởi thanhphongcdn@gmail.ccom
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Đồ án

Scada
trong hệ thống điện

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Cưng

1

MỤC LỤC
Trang
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SCADA...................................................5
1.1 Tổng quan chung về SCADA.........................................................................5
1.2 Các ứng dụng vào thực tế và so sánh lợi thế với hệ cũ:...................................6
1.3 Kết cấu của một hệ SCADA...........................................................................7
1.4 Phần cứng và phần mềm của hệ SCADA: ....................................................10
1.5 Truyền tin trong hệ SCADA.........................................................................10
1.6 Những yêu cầu chung về một hệ SCADA ....................................................12
1.7 Ứng dụng trong công tác điều độ hệ thống điện Việt Nam ...........................13
1.8 Nguyên lý làm việc của hệ thống SCADA ...................................................13
1.9 Ứng dụng SCADA trên lưới điện .................................................................14
Chương 2: ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU ĐỘ HỆ ........................ 19
1.

SCADA trạm và các chức năng của SCADA trạm ......................................19

2. Các kiến trúc của SCADA trạm .....................................................................20
3.

Lợi ích của việc sử dụng SCADA trạm .......................................................21

Chương 3: TỔ CHỨC CỦA SCADA TRẠM..................................................... 23
1. Tổ chức của SCADA .....................................................................................23
2. Lựa chọn hệ điều hành ...................................................................................24
3. Triển khai xây dựng bộ phần mềm cho SCADA trạm ....................................26
Chương 4: TRẠM ĐIỆN VÀ SCADA TRẠM ................................................... 27
1. SCADA trong hệ thống điện lực .....................................................................27
2 Các loại hình SCADA trong hệ thống điện......................................................29

2

LỜI CẢM ƠN
Sau hơn 8 tuần thực hiện, đến nay đồ án em đã hoàn thành. Việc thực hiện đồ
án tuy gặp nhiều khó khăn do về kiến thức còn hạn chế và nguồn tài liệu còn thiếu
và kinh nghiệm thực tế tuy nhiên với sự giúp đỡ và hướng dẫn của thầy cô và các
bạn cùng lớp nên đến nay đồ án của em đã hoàn thành đúng tiến độ.
Nhân đây, em xin chân thành cám ơn các thầy cô bộ môn kỹ thuật...
1
Đồ án
Scada
trong hệ thống điện
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Cưng
Đồ án Scada trong hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án Scada trong hệ thống điện - Người đăng: thanhphongcdn@gmail.ccom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồ án Scada trong hệ thống điện 9 10 39