Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thi công chuẩn nhất dành cho sinh viên đại học Thủy Lợi

Được đăng lên bởi nguyenbadung2005
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 4648 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: TẠI CHỨC

NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
LỚP: HA10

CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 1:

GIỚI THIỆU CHUNG
--------

1.1. Vị trí công trình
Hồ chứa nước Đắk Rồ đã được xây dựng trên Suối Đắk Rồ, là một sông nhánh của
hệ thống sông Krông Nô.
Công trình thuỷ lợi Đắk Rồ xây dựng trên địa bàn xã Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông.
1.2. Nhiệm vụ công trình
Tưới tự chảy : 1200ha
Tưới tạo nguồn : 100ha
Tưới lúa chuyên canh (2vụ) : 500ha
Tưới bông Đông Xuân : 350 ha
Cà phê
: 370ha
Màu
: 80ha
Cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10500 dân ( Tính đến năm 2010) đang sinh
sống ven hệ thống kênh của công trình.
Giảm nhẹ lũ cho hạ du.
Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ.
Tạo cảnh quan du lịch và góp phần cải thiện khí hậu của vùng dự ảntong các
tháng mùa khô.
1.3. Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình
* Tóm tắt các đặc trưng thiết kế
Cấp công trình.
Hồ chứa nước Đắk Rồ thiết kế năm 2006 theo TCVN 285 : 2002 cấp công
trình và các tần suất thiết kế liên quan như sau:
Cấp công trình: Cấp III
Mức đảm bảo tưới:
P= 75%
Tần suất lũ thiết kế:
P= 1,0%
Tần suất lũ kiểm tra:
P= 0,2%
* Các đặc trưng thiết kế cơ bản.
Các thông số cơ bản được tóm tắt ở bảng 1-1.
Các thông số cơ bản hồ chứa nước Đắk Rồ
Bảng 1-1
TT Chỉ tiêu

Ký hiệu

Đơn vị

Trị số

I

Các thống số lưu vực

1

Diện tích lưu vực (đến vị trí tuyến đập)

F

km2

100,3

2

Lượng mưa TBNN trên lưu vực

X0

mm

1800

3

Độ sâu dòng chảy TBNN

Y0

mm

763

GVHD: GV. Ngô Thị Nguyệt

Trang 1

SVTH: Nguyễn Bá Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA: TẠI CHỨC

NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
LỚP: HA10

4

Hệ số dòng chảy năm

a0

0,42

5

Lượng chênh lệch bốc hơi mặt nước TBNN

Zo

mm

538

6

Lưu lượng trung bình nhiều năm

Q0

m3/s

2,43

7

Lượng dòng chảy trung bình nhiều năm

W0

106m3

76,5

8

Môduyn dòng chảy trung bình nhiều năm

M0

l/s/km2

24,2

9

Lưu lượng dòng chảy năm ứng với P=75%

Q75%

m3/s

1,63

10

Tổng lượng dòng chảy năm ứng với P=75%

W75%

106m3

40,68

11

Lưu lượng lũ thiết kế P=1,0%

Q1,0%

m3/s

535

12

Mật độ bùn cát lơ lửng trung bình nhiều năm

0

g/m3

92

II

Các thông số hồ chứa

1

Mực nước dâng bình thường

MNDBT m

458,80

2

Mực nước chết

MNC

m

440,80

3

Mực nước gia cường thiết kế

MNGC

m

459,61

4

Dung tích toàn bộ

Vtb

106m3

12,51

5

Dung tích chết

Vc

106m3

0,68

6

Dung tích hữu ích

Vhi

106m3

11,83

1.3.1 Đập đất
Cao trình đỉnh đập
= 461,20 m
Chiều rộng đỉnh đập
= 6,0 m
Chiều dài đỉnh đập
= 239 m
Chiều cao đập lớn nhất H
= 28,2 m
Kết cấu đập: Đập hỗn hợp 2 khối.
1.3.2 ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH
KHOA: TẠI CHỨC LỚP: HA10
CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 1: GII THIU CHUNG
--------
1.1. Vị tng trình
Hồ chứa nước Đắk Rồ đã được xây dựng trên Suối Đắk Rồ, một sông nhánh của
hệ thống sông Krông Nô.
Công trình thuỷ lợi Đắk Rồ xây dựng trên địa bàn Đắk Rồ, huyện Krông Nô, tỉnh
Đắk Nông.
1.2. Nhiệm vng trình
- Tưới tự chảy : 1200ha
- Tưới tạo nguồn : 100ha
- Tưới lúa chuyên canh (2vụ) : 500ha
- Tưới bông Đông Xuân : 350 ha
- phê : 370ha
- Màu : 80ha
- Cấp nước sinh hoạt cho khoảng 10500 dân ( Tính đến năm 2010) đang sinh
sống ven hệ thống kênh của ng tnh.
- Giảm nhẹ cho hdu.
- Nuôi trồng thủy sản trongng hồ.
- Tạo cảnh quan du lịch và góp phần cải thiện khí hậu của vùng dự ảntong các
tháng mùa khô.
1.3. Quy , kết cấu các hạng mục công trình
* Tóm tt các đc trưng thiết kế
- Cấp công trình.
- Hồ chứa nước Đắk Rồ thiết kế năm 2006 theo TCVN 285 : 2002 cấp công
trình các tần suất thiết kế liên quan như sau:
- Cấp công trình: Cấp III
- Mức đảm bảo tưới: P= 75%
- Tần suất thiết kế: P= 1,0%
- Tần suất kiểm tra: P= 0,2%
* Các đặc tng thiết kế cơ bản.
Các thông số cơ bản được tóm tắt ở bảng 1-1.
Các thông số cơ bản hồ chứa nước Đắk R
Bảng 1-1
TT
Chtiêu hiệu Đơn v
Trsố
I c thống số u vực
1 Diện ch u vực (đến vị t tuyến đập) F km
2
100,3
2 ng a TBNN tn u vực X
0
mm 1800
3 Đu ng chảy TBNN Y
0
mm 763
GVHD: GV. Ngô Thị Nguyệt Trang 1 SVTH: Nguyễn Bá Dũng
Đồ án thi công chuẩn nhất dành cho sinh viên đại học Thủy Lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án thi công chuẩn nhất dành cho sinh viên đại học Thủy Lợi - Người đăng: nguyenbadung2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Đồ án thi công chuẩn nhất dành cho sinh viên đại học Thủy Lợi 9 10 217