Ktl-icon-tai-lieu

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG

Được đăng lên bởi tuananh57cd1
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3206 lần   |   Lượt tải: 24 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

KHOA CẦU ĐƯỜNG

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án thiết kế công trình nền mặt đường là đồ án chuyên ngành tiếp theo của đồ án thiết
kế hình học công trình đường. Đồ án là cơ sở để sinh viên học tập các học phần tiếp theo của
ngành Cầu Đường. Trong đồ án này em được rèn luyện kĩ năng trình bày và các bước tính toán
thiết kế công trình nền mặt đường. Trong quá trình tính toán còn gặp rất nhiều khó khăn về
kiến thức nhưng được sự giúp đỡ của các thầy giáo trong bộ môn Đường ôtô và Đường đô thị
nên em đã hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy.Đặc biệt là
thầy giáo PGS.TS.Bùi Phú Doanh là những nguời đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án
này.
Đồ án là kết quả của quá trình tích luỹ kiến thức trong các môn học em đã được học tại
trường Đại học Xây dựng, đặc biệt là môn học thiết kế nền mặt đường.Đây là một đồ án rất
quan trọng đối với sinh viên ngành Cầu Đường, là các công việc trong bước thiết kế cơ sở của
một tuyến đường.
Mặc dù em đã rất cố gắng nhưng do còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức mới
để vận dụng vào đồ án nên vẫn còn mắc nhiều sai sót, kính mong các thầy chỉ bảo để em có
được một kiến thức vững vàng nhất để học tập các học phần tiếp theo.

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2013
Sinh viên: Bùi Sỹ Tuấn

Bùi Sỹ Tuấn Mssv: 644955 – Lớp: 55cd1

Page 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

KHOA CẦU ĐƯỜNG

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG

CHƯƠNG I:TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH MÁI DỐC TALUY NỀN ĐƯỜNG.
I.1. Tài liệu sử dụng
+ Thiết kế đường ô tô tập 2[2]
I.2. Số liệu đầu vào
- Số thứ tự: 27
- Chiều cao đất đắp: H=12.8m
- Tải trọng xe: G80
- Số liệu địa chất:
Đặc trưng cở lý của đất

ɣ(KN/m3)

ϕ (độ)

Đất đắp nền đường

17.8

30

c (KN/m2)
43

Đất nền tự nhiên

16.8

15

48

-

Tuyến đường thiết kế thuộc tỉnh Hải Dương. Đây là khu vực có địa hình khá phức tạp,
đi từ

-

Địa hình núi, đồi đến đồng bằng. nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm
mưa nhiều, nên tuyến chịu ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết, khí hậu.

I.3. Phương pháp kiểm toán
I.3.1. Các phương pháp thường dùng
- Phương pháp mặt trượt phẳng: Một ví dụ của trường hợp có thể sử dụng phương pháp này
là khi lớp đất phía trên phủ trên nền đá gốc, lúc này mặt trượt sẽ xảy ra tại vị trí tiếp xúc giữa
hai lớp.
- Phương pháp mặt trượt gãy khúc: Điều kiên áp dụng cũng tương tự như phương pháp trên,
tuy nhiên lúc này mặt trượt phẳng có các độ dốc khác nh...
LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án thiết kế công trình nền mặt đường là đồ án chuyên ngành tiếp theo của đồ án thiết
kế hình học công trình đường. Đồ án sở để sinh viên học tập các học phần tiếp theo của
ngành Cầu Đường. Trong đồ án này em được rèn luyện kĩ năng trình bàycác bước tính toán
thiết kế công trình nền mặt đường. Trong quá trình tính toán còn gặp rất nhiều khó khăn về
kiến thức nhưng được sự giúp đỡ của các thầy giáo trong bộ môn Đường ôtô Đường đô thị
nên em đã hoàn thành đồ án đúng tiến độ. Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy.Đặc biệt
thầy giáo PGS.TS.Bùi Phú Doanh là những nguời đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án
này.
Đồ án kết quả của quá trình tích luỹ kiến thức trong các môn học em đã được học tại
trường Đại học Xây dựng, đặc biệt môn học thiết kế nền mặt đường.Đây một đồ án rất
quan trọng đối với sinh viên ngành Cầu Đường, các công việc trong bước thiết kế sở của
một tuyến đường.
Mặc dù em đã rất cố gắng nhưng do còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức mới
để vận dụng vào đồ án nên vẫn còn mắc nhiều sai sót, kính mong các thầy chỉ bảo để em
được một kiến thức vững vàng nhất để học tập các học phần tiếp theo.
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2013
Sinh viên: Bùi Sỹ Tuấn
Bùi Sỹ Tuấn Mssv: 644955Lớp: 55cd1 Page 1
BỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA CẦU ĐƯỜNG
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG - Người đăng: tuananh57cd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NỀN MẶT ĐƯỜNG 9 10 471