Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án thiết kế kỹ thuật

Được đăng lên bởi Bình Hoàng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án thiết kế kỹ thuật

chương 2: bộ truyền xích

Chương 2: Thiết kế bộ truyền xích:
[*] Các thông số và điều kiện làm việc:
Bộ truyền xích ống con lăn.
Công suất: Px1

P3

Tỉ số truyền: u x

9,3(kW) .

2,19 .

Mômen đĩa xích dẫn: Tx

1882471,39(N.mm) .

Số vòng quay đĩa xích dẫn: n x1
Tuổi thọ: Lh

n3

47,18(v / ph) .

3.300.2.8 14400 (giờ).

Điều kiện làm việc: quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ, để hở.
Tính toán thiết kế:
2.1. Chọn bước xích:
Chọn sơ bộ số răng đĩa xích dẫn:

z x1

29 2.u x
z x1

25

zx 2

u x .z x1

Chọn z x2

29 2.2,19

25.2,19

54( zmax

24,62

54

120)

Hệ số điều kiện sử dụng:

K

k r .k a .k o .k dc .k b .k lv

kr

1,2 1,5 1,35 ( động cơ điện,có va đập nhẹ ).

ka

1( chọn sơ bộ khoảng cách trục a x

(30

50).pc )

k dc 1 ( điều chỉnh bằng 1 trong các đĩa xích)
k o 1 ( xích nằm ngang )
k bt

1,3 ( môi trường có bụi và đạt yêu cầu).

GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình
5

Đồ án thiết kế kỹ thuật

chương 2: bộ truyền xích

1,25 ( làm việc 2 ca )

k lv
K

1,35.1.1.1.1,3.1, 25

Hệ số dãy x ích: k x

2,19

1 (chọn xích 1 dãy).

Hệ số răng đĩa xích: k z

25
z x1

25
25

Hệ số số vòng quay: k n

n 01
n x1

50
47,17

1
1,06

Công suất tính toán:

Ptt

9,3.2,19.1.1,06 = 21,59

P.K.Kz .Kn

Với n 01

50(v / ph) và Ptt

chọn bước xích pc
2.2.

21,59(kW) [P]

22,9(kW)

50,8(mm)

Kiểm nghiệm va đập:

Chọn sơ bộ: a x

40.pc

40.50,8

2032(mm)

Theo công thức (5.12) Số mắt xích:
L
pc

X
X

2.a x
pc

z x1

2.2032
50,8

25

2

zx2

z x 2 z x1 p c
.
2.π
ax

54

54 25 50,8
.
2.π
2032

2

2

2

120,0331

Chọn X=120.
Khoảng cách trục chính xác:
ax

0,25.p c X

z x1

zx2

X

2

ax

0,25.50,8 120

ax

2031,15(mm)

25

54
2

z x1

zx2

2

2.

2
120

25

54
2

zx2

z x1

2

π
2

2.

54

25

2

π

GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình
6

Đồ án thiết kế kỹ thuật

chương 2: bộ truyền xích

Để bộ truyền xích làm việc bình thường (tránh tình trạng căng xích ) ta giảm
khoảng cách trục đoạn :

a

0,003.a x

ax

6,09345(mm) .

2025,0566(mm)

Số lần va đập trong 1 giây:
z x1.n x1
15.X

i

25.47,18
15.120

0,655278 [i] 15 ( theo bảng 5.9 )

Kiểm tra xích theo hệ số an toàn:

2.3.

Hệ số an toàn:

s

Q
k d .Ft Fv

F0

Trong đó:
Theo bảng 5.2, tải trọng pha hỏng Q=226,8. 103 (N).

k d - Hệ số tính đến tải trọng động khi mở máy :
Tmm
 2,2 chọn k d
Tdn

Ta có

Ft - Lực vòng: Ft

1,7 ( máy làm việc với tải trọng nặng).

1000.P
(N)
v

Với vận tốc xích tải : v =
 Ft 

n3 .z1. p 47,18.25.50,8
= 0,999

60000
60000

1000.9,3
 9309,3...
Đồ án thiết kế kỹ thuật chương 2: bộ truyền xích
GVHD: TS. Nguyễn Tường Long
SVTH : Hoàng Hải Bình
5
Chương 2: Thiết kế bộ truyền xích:
[*] Các thông sốđiều kiện làm việc:
B truyền xích ống con lăn.
Công suất:
x1 3
P P 9,3(kW)
.
T s truyền:
x
u 2,19
.
Mômen đĩa xích dẫn:
x
T 1882471,39(N.mm)
.
S vòng quay đĩa xích dẫn:
x1 3
n n 47,18(v / ph)
.
Tuổi th:
h
L 3.300.2.8 14400
(gi).
Điều kiện làm việc: quay một chiều, làm vic 2 ca, tải va đập nh, để h.
Tính toán thiết kế:
2.1. Chọn bước xích:
Chọn sơ b s răng đĩa xích dẫn:
x1 x
z 29 2.u 29 2.2,19 24,62
x1
x2 x x1
z 25
z u .z 25.2,19 54
Chọn
x2 max
z 54( z 120)
H s điều kiện s dụng:
r
k 1,2 1,5 1,35
( động cơ điện,có va đập nh ).
a
k1
( chọn sơ b khoảng cách trục
xc
a (30 50).p
)
dc
k1
( điều chỉnh bằng 1 trong các đĩa xích)
o
k1
( xích nằm ngang )
bt
k 1,3
( môi trường có bụi và đạt yêu cầu).
Đồ án thiết kế kỹ thuật - Trang 2
Đồ án thiết kế kỹ thuật - Người đăng: Bình Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đồ án thiết kế kỹ thuật 9 10 937