Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án : Thiết kế lượng hơi cho nhà máy dệt nhuộm

Được đăng lên bởi Lê Thanh Hải
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4208 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Sinh viên: Đặng Văn Dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOÁ HÀ NỘI

Lớp: Nhiệt lạnh 1- K54
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN NHIỆT LẠNH 1
Tên Thầy hướng dẫn: Th.S Trần Huy Cấp
Sinh viên thực hiện đồ án: Đặng Văn Dương
Nhiệt lạnh 1_k54
Đề tài đồ án: Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may.
Số liệu ban đầu:
-Cấp hơi bão hòa ở áp suất 5 bar cho 3 phân xưởng (A,B,C) với lượng hơi lần
lượt là 250,300,350 kg/h.
-Cấp nước nóng cho 6 phòng tắm cho cán bộ nhân viên.
-Cấp hơi cho nhà ăn với lượng hơi 180 kg/h ở áp suất 3 bar.
-3 phân xưởng song song cách nhau 25m.Phân xưởng A gần nguồn nhiệt nhất
cách 10m.
-Nhà tắm cách nguồn nhiệt 20m.Nhà ăn cách nguồn nhiệt 30m.
Mô tả tóm tắt nội dung và các yêu cầu tính toán:
-Lựa chọn nguồn nhiệt và thiết lập sơ đồ cấp nhiệt thích hợp
-Tính chọn thiết bị cấp nhiệt
-Tính toán nhiệt cho hệ thống mạng
-Tính toán thủy động mạng nhiệt
-Tính chọn các thiết bị điển hình (bơm, quạt…)
-Tính chọn vật liệu, chiều dày ống
-Tính toán tổn thất nhiệt và bảo ôn, rút nước đọng
-Tính bù giãn nở nhiệt, chọn giá đỡ giá treo.
Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2012
Xác nhận của thấy giáo hướng dẫn

(Chữ ký và Họ tên)

Sinh viên: Đặng Văn Dương

Lớp: Nhiệt lạnh 1- K54

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống hiện nay, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
phục vụ cho sinh hoạt của con người, nhiệt năng ngày càng trở nên
thông dụng và gần như không thể thiếu được trong sinh hoạt hàng
ngày. Các nhu cầu về nhiệt thông thường như: dùng nhiệt để đun nước
lạnh thành nước nóng phục vụ cho sinh hoạt ( như tắm giặt, đun
nấu...), các nhu cầu cao cấp hơn như dùng nhiệt để tạo ra hơi phục vụ
cho công việc sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp nhằm tăng năng
suất sản xuất, nâng cao chất lượng sản xuất cũng như bớt vất vả cho
công nhân.
Các nhu cầu về nhiệt này hoàn toàn có thể được đáp ứng bằng
cách sử dụng các thiết bị đơn giản như bếp than, điện… nhưng đối với
một công ty, xí nghiệp thì nhu cầu về nhiệt rất lớn, nếu sử dụng các
thiết bị điện thì vốn đầu tư ban đầu cao,bếp than thì hiệu quả thấp,ô
nhiễm môi trường, vấn đề bảo quản, sửa chữa và thay thế các thiết bị
điện phức tạp, chi phí sử dụng hàng ngày đắt. Do đó đối với một trung
tâm có nhu cầu về nhiệt lớn thì việc thiết kế một hệ thống cấp nhiệt
trung tâm là hoàn toàn cần thiết.
Vì vậy, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cuộc sống em xin trình
bày phần tính toán, thiết kế các thiết bị và hệ thống cung cấp nhiệt
ph...
Sinh viên: Đặng Văn Dương Lớp: Nhiệt lạnh 1- K54
Cộnga Xã hội Chủ nghĩa Vit Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN NHIỆT LẠNH 1
Tên Thầy hướng dẫn: Th.S Trần Huy Cấp
Sinh viên thực hiện đồ án: Đặng Văn Dương Nhiệt lạnh 1_k54
Đề tài đồ án: Tính toán hệ thống cung cấp nhiệt cho nhà máy dệt may.
Số liệu ban đầu:
-Cấp hơi bão hòa ở áp suất 5 bar cho 3 phân xưởng (A,B,C) với lượng hơi lần
lượt là 250,300,350 kg/h.
-Cấp nước nóng cho 6 phòng tắm cho cán bộ nhân viên.
-Cấp hơi cho nhà ăn với lượng hơi 180 kg/h ở áp suất 3 bar.
-3 phân xưởng song song cách nhau 25m.Phân xưởng A gần nguồn nhiệt nhất
cách 10m.
-Nhà tắm cách nguồn nhiệt 20m.Nhà ăn cách nguồn nhiệt 30m.
Mô tả tóm tắt nội dung và các yêu cầu tính toán:
-Lựa chọn nguồn nhiệt và thiết lập sơ đồ cấp nhiệt thích hợp
-Tính chọn thiết bị cấp nhiệt
-Tính toán nhiệt cho hệ thống mạng
-Tính toán thủy động mạng nhiệt
-Tính chọn các thiết bị điển hình (bơm, quạt…)
-Tính chọn vật liệu, chiều dày ống
-Tính toán tổn thất nhiệt và bảo ôn, rút nước đọng
-Tính bù giãn nở nhiệt, chọn giá đỡ giá treo.
Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 2012
Xác nhận của thấy giáo hướng dẫn (Chữ ký và Họ tên)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOÁ HÀ NỘI
Đồ án : Thiết kế lượng hơi cho nhà máy dệt nhuộm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án : Thiết kế lượng hơi cho nhà máy dệt nhuộm - Người đăng: Lê Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đồ án : Thiết kế lượng hơi cho nhà máy dệt nhuộm 9 10 105