Ktl-icon-tai-lieu

đồ án thiết kế mỏ lộ thiên

Được đăng lên bởi Đoàn Anh Tuấn
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Nghiệp

Đồ Án Tốt

NHẬN XÉT CỦA THẦY HƯỚNG DẪN

Giảng viên hướng dẫn

TS Lê Văn Quyển

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Sinh viên : Đoàn Anh Tuấn

Lớp : Khai thác K57

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Nghiệp

Đồ Án Tốt

Giảng viên phân biện

Sinh viên : Đoàn Anh Tuấn

Lớp : Khai thác K57

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Nghiệp

Đồ Án Tốt

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án tốt nghiệp nhằm đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên
trong suốt quá trình học tập và củng cố lại những kiến thức đã được học về chuyên
nghành khai thác lộ thiên , bên cạnh đó còn cho thấy khả năng vận dụng lý thuyết
đã học để sơ bộ nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm của các quá trình công nghệ sản
xuất của mỏ đang áp dụng. Đề xuất được các giải pháp kĩ thuật hợp lý, nhằm tận
thu tối đa tài nguyên, tránh làm tổn thất và làm nghèo khoáng sản có ích, bảo vệ tốt
môi trường.
Đồ án tốt nghiệp giúp cho sinh viên rèn luyện được kiến thức, cách làm quen
khi thiết kế khai thác mỏ lộ thiên để vận dụng vào công việc khi mình tham gia vào
công tác thiết kế mỏ hoặc tham gia với các cán bộ thiết kế về công tác này.
Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại “ Trường Đại Học Mỏ - Địa
Chất ” và quá trình thực tập tốt nghiệp tại “ Mỏ titan Cây Châm– Công ty cổ phần
khoáng sản An Khánh ”. Em nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình dưới sự hướng dẫn
của Thầy giáo “Lê Văn Quyển” và các Cô Chú công tác tại mỏ, cho đến nay
“Đồ Án Tốt Nghiệp” của em đã được hoàn thành. Đồ án gồm hai phần chính:
Phần chung : Thiết kế sơ bộ cho vỉa 16 mỏ than Khánh Hòa.
Phần chuyên đề : Trong quá trình làm “Đồ Án Tốt Nghiệp” bản thân em đã
có sự cố gắng song do kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót.
Em rất mong được sự nhận xét, đánh giá của các Thầy Cô giáo trong bộ môn “Khai
Thác Lộ Thiên” của nhà trường và những ý đóng góp của các bạn đồng nghiệp để
đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Hà nội tháng 5 năm 2015
Sinh viên
Lương Trường Sơn

Sinh viên : Lương Trường Sơn

1

Lớp : Khai thác B - K55

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Nghiệp

Đồ Án Tốt

PHẦN CHUNG
THIẾT KẾ SƠ BỘ CHO VỈA 16 MỎ THAN
KHÁNH HÒA

Sinh viên : Lương Trường Sơn

2

Lớp : Khai thác B - K55

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất
Nghiệp

Đồ Án Tốt

CHƯƠNG 1
GIỚI THỆU CHUNG VỀ VÙNG MỎ VÀ ĐẶC ĐIỂM
ĐỊA CHẤT KHOÁNG SÀNG
1.1. Tình hình chung của vùng mỏ.

Mỏ than Khánh Hòa là một bộ phận nằm ở phía Đông Nam của khoáng sàng
Bá Sơn-Quán Triều. Giới hạn hiện tại của khu mỏ được xác định như sau:
21o37’55” và 21o36’03” Vĩ độ ...
Tr ng Đ i H c M - Đ a Ch tườ Đồ Án Tốt
Nghiệp
NHẬN XÉT CỦA THẦY HƯỚNG DẪN
Giảng viên hướng dẫn
TS Lê Văn Quyển
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
Sinh viên : Đoàn Anh Tuấn Lớp : Khai thác K57
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên - Người đăng: Đoàn Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
đồ án thiết kế mỏ lộ thiên 9 10 546