Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án "Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp với tổng năng suất 7 tấn/ca"

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 11143 lần   |   Lượt tải: 59 lần
Đồ án tốt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của con người càng được cải
thiện và nâng cao . Để đáp ứng được nhu cầu đó , từ lâu người ta đã sản xuất ra
những loại bánh kẹo bằng phương pháp thử công. Tuy chất lượng không cao nhưng
phần nào đã đáp ứng được nhu cầu về một loại thực phẩm . Những năm gần đây do
sự cải cách, mở cửa, hội nhập với các nước Đông Nam á đòi hỏi nước ta nâng cao
chất lượng những mặt hàng từ đó có thể vươn ra thị trường nước ngoài, tạo công ăn
việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động .
Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo chiếm một vị trí khá quan trọng trong công
nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay yêu cầu về mặt tiêu thụ bánh kẹo ở nước ta
khá lớn .
Ngành công nghiệp bánh kẹo của ta còn đang trên đà phát triển. Phần lớn các
xí nghiệp nhà máy ở nước ta đều sản xuất theo phương pháp thủ công nửa cơ giới.
Kinh nghiệm sản xuất và quản lý còn yếu, do đó chất lượng bánh kẹo của ta
chưa cao. Thêm vào đó chúng ta còn thiếu một số nguyên liệu cần thiết cho sản xuất
bánh kẹo, và đã phải thay thế bằng những nguyên liệu hiện có mà chưa qua nghiên
cứu về các điều kiện kỹ thuật sản xuất. Đó cũng là nguyên nhân làm giảm chất
lượng bánh kẹo của ta.
Bánh kẹo được sản xuất từ các loại nguyên liệu chính nh : đường, bét mì và
các nguyên liệu phụ trứng, bơ, sữa, các loại hoa quả nên có giá trị dinh dưỡng khá
cao, cung cấp năng lượng tốt cho con người. Trên thế giới ngành công nghiệp bánh
kẹo đã đạt đến trình độ tiên tiến, được sản xuất trên dây chuyền tự động hoá và mặt
hàng của họ rất đa dạng, phong phú đáp ứng được những yêu cầu của người tiêu
dùng về số lượng và chất lượng.
Cùng với sự hội nhập nước ta cùng với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp nói
chung và công nghiệp sản xuất bánh kẹo nói riêng cũng được chú trọng phát triển.
Một số nhà máy lớn trong nước đang được đầu tư trang thiết bị hiện đại, luôn
nghiên cứu mở rộng mặt hàng, mở rộng liên doanh liên kết nhằm nâng cao chất
lượng để đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

1

Đồ án tốt nghiệp
Hiện nay nước ta sản xuất đường rất lớn nó là nguyên liệu chính cho sản xuất
bánh kẹo, nguồn cung cấp các nguyên liệu khác rất phong phú và sẵn có do đó rất
thuận tiịen cho sản xuất bánh kẹo. Vì vậy việc phát triển công nghiệp bánh kẹo là
hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện kinh tế đang phát triển của đất nước, đáp
ứng kịp thời nhu cầu cần thiết của nhân dân, đưa ngành bánh kẹo nói riêng và ngành
công nghiệp thực phẩm nói chung tiến xa hơn nữa, đạt tới trình độ tiên tiến, đảm
bảo ...
Đồ án tốt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của hội, đời sống của con người càng được cải
thiện nâng cao . Để đáp ứng được nhu cầu đó , từ lâu người ta đã sản xuất ra
những loại bánh kẹo bằng phương pháp thử công. Tuy chất lượng không cao nhưng
phần nào đã đáp ứng được nhu cầu về một loại thực phẩm . Những năm gần đây do
sự cải cách, m cửa, hội nhập với các nước Đông Nam á đòi hỏi ớc ta nâng cao
chất lượng những mặt hàng từ đó thể vươn ra thị trường ớc ngoài, tạo công ăn
việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động .
Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo chiếm một vị trí khá quan trọng trong công
nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện nay yêu cầu về mặt tiêu thụ bánh kẹo ớc ta
khá lớn .
Ngành công nghiệp bánh kẹo của ta còn đang trên đà phát triển. Phần lớn các
xí nghiệp nhà máy ở nước ta đều sản xuất theo phương pháp thủ công nửa cơ giới.
Kinh nghiệm sản xuất quản còn yếu, do đó chất lượng bánh kẹo của ta
chưa cao. Thêm vào đó chúng ta còn thiếu một số nguyên liệu cần thiết cho sản xuất
bánh kẹo, và đã phải thay thế bằng những nguyên liệu hiện chưa qua nghiên
cứu về các điều kiện kỹ thuật sản xuất. Đó cũng nguyên nhân làm giảm chất
lượng bánh kẹo của ta.
Bánh kẹo được sản xuất từ c loại nguyên liệu chính nh : đường, bét
các nguyên liệu phụ trứng, , sữa, các loại hoa quả nên giá trị dinh dưỡng k
cao, cung cấp năngợng tốt cho con người. Trên thế giới ngành công nghiệp bánh
kẹo đã đạt đến trình độ tiên tiến, được sản xuất trên dây chuyền tự động hoá mặt
hàng của họ rất đa dạng, phong phú đáp ứng được những yêu cầu của người tiêu
dùng về số lượng và chất lượng.
Cùng với sự hội nhập nước ta cùng với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp nói
chung công nghiệp sản xuất bánh kẹo i riêng cũng được c trọng phát triển.
Một số n máy lớn trong nước đang được đầu trang thiết bị hiện đại, luôn
nghiên cứu mở rộng mặt hàng, mở rộng liên doanh liên kết nhằm nâng cao chất
lượng để đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.
1
Đồ án "Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp với tổng năng suất 7 tấn/ca" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án "Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp với tổng năng suất 7 tấn/ca" - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Đồ án "Thiết kế nhà máy sản xuất bánh kẹo liên hợp với tổng năng suất 7 tấn/ca" 9 10 568