Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tổ chức thi công

Được đăng lên bởi hanhtrangvd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
1) Tính toán khối lượng công việc của tòa nhà chia ra làm các phần: Móng, thân, mái và
phần hoàn thiện (cốp pha, cốt thép, xi măng, gạch, cát…)
2) Tính toán nhu cầu về số ca máy, số công, thành lập tổ đội công nhân và thời gian
thực hiện từng quá trình công tác.
3) Lập tiến độ thi công theo một trong những phương pháp đã học.
4) Tính các nhu cầu về nhà tạm, kho bãi, lán trại, điện nước…để phục vụ thi công  bố
trí tổng mặt bằng thi công.
5) Lập dự toán 1 hạng mục công trình (phần móng, thân, hoàn thiện)
6) Thuyết minh các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

...
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG
1) Tính toán khối lượng công việc của tòa nhà chia ra làm các phần: Móng, thân, mái và
phần hoàn thiện (cốp pha, cốt thép, xi măng, gạch, cát…)
2) Tính toán nhu cầu về số ca máy, số công, thành lập tổ đội công nhân và thời gian
thực hiện từng quá trình công tác.
3) Lập tiến độ thi công theo một trong những phương pháp đã học.
4) Tính các nhu cầu về nhà tạm, kho bãi, lán trại, điện nước…để phục vụ thi công bố
trí tổng mặt bằng thi công.
5) Lập dự toán 1 hạng mục công trình (phần móng, thân, hoàn thiện)
6) Thuyết minh các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
Đồ án tổ chức thi công - Người đăng: hanhtrangvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đồ án tổ chức thi công 9 10 485