Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ và chế tạo máy gia công laser CO2 HAUI CLC K6

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGHÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ
KHÍ
Số:

ĐỀ TÀI
TÍNH TOÁN – THIẾT KẾ - CHẾ TẠO HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG MÁY GIA
CÔNG LASER CO2

Họ và tên sinh viên:
1. Lê Anh Tuấn
2. Ngô Anh Tuấn
3. Hà Anh Vũ
Lớp: ĐH CLC CK2
Khóa: 6
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nhữ Quý Thơ

Hà Nội, ngày…tháng…năm…..

1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1
ĐỒ ÁN TT NGHIP CHUYÊN NGHÀNH CÔNG NGH K THUẬT CƠ
KHÍ
S:
ĐỀ TÀI
TÍNH TOÁN THIT K - CH TO H THNG DẪN ĐỘNG MÁY GIA
CÔNG LASER CO2
H và tên sinh viên:
1. Lê Anh Tun
2. Ngô Anh Tun
3. Hà Anh Vũ
Lớp: ĐH CLC CK2
Khóa: 6
Giáo viên hướng dn: ThS. Nh Quý Thơ
Hà Nội, ngày…tháng…năm…..
Đồ án tốt nghiệp Công nghệ và chế tạo máy gia công laser CO2 HAUI CLC K6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp Công nghệ và chế tạo máy gia công laser CO2 HAUI CLC K6 - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp Công nghệ và chế tạo máy gia công laser CO2 HAUI CLC K6 9 10 69