Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp môn cao áp

Được đăng lên bởi nguyenngoctuyen-0512
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3009 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp

GVHD:TS Đặng Thu Huyền

LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì ngành năng lượng
là một ngành công nghiệp quan trọng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao
do vậy luôn được ưu tiên phát triển hang đầu. Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát
là rất rộng lớn, là vô tận.
Tuy nhiên, nguồn năng lượng mà con người có thể khai thác phổ biến hiện nay
đang trở nên khan hiếm và trở thành một vấn đề lớn trên thế giới.Hệ thống điện là
một phần của hệ thống năng lượng. Việc xây dựng các nhà máy điện, mạng lưới
điện…hòa vào hệ thống điện sẽ nâng cao tính đảm bảo cung cấp điện liên tục cho
các hộ tiêu thụ điện, vì chúng hỗ trợ cho nhau khi có sự cố nào đó xảy ra, nâng cao
chất lượng điện năng, công suất truyền tải, giảm tổn thất điện năng, ổn định cao
trong hệ thống điện và đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra của
ngành năng lượng.
Sau khi kết thúc bốn năm học của ngành hệ thống điện, em được giao nhiệm vụ
Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho Trạm biến áp và Đường dây 220/110kV. Đồ
án của em gồm 2 phần:
Phần 1: Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV/110kV
Chương 1: Hiện tượng dông sét và ảnh hưởng của nó đến hệ thống điện Việt
Nam
Chương 2: Tính toán bảo vệ sét đánh trực tiếp
Chương 3: Tính toán hệ thống nối đất cho trạm biến áp
Chương 4: Bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện
Phần 2:Chuyên đề tính toán sóng truyền từ đường dây tải điện vào trạm biến áp
Về sơ lược em cũng hiểu biết được sâu hơn kiến thức về kĩ thuật điện cao áp
hiện nay. Đó là sự trang bị kiến thức rất hữu ích cho công việc của em sau khi ra
trường.
Hà Nội ngày 05 tháng 01năm 2013
Sinh viên thực hiện
Vũ Hoàng Long

SV:Vũ Hoàng Long – Đ4H2

Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp
GVHD:TS Đặng Thu Huyền

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Hệ thống điện đặc biệt là cô
giáo TS. Đặng Thu Huyền đã hướng dẫn em nhiệt tình và trang bị cho em một
lượng kiến thức sâu rộng về bộ môn kỹ thuật điện cao áp để em hoàn thành tốt bản
đồ án tốt nghiệp này. Thiết kế tính toán bảo vệ chống sét cho trạm biến áp là một
mảng đề tài rất lớn và đặc trưng của ngành điện nói chung và khoa Hệ thông điện
nói riêng đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng, do vậy trong quá trình thiết kế em
cũng có sự giúp đỡ và phối hợp rất tốt với bạn bè trong nhóm đồ án.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn các Thầy/Cô đã
tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong những năm học vừa qua.

SV:Vũ Hoàng Long – Đ4H2

Đồ...
Đồ Án Tốt Nghiệp Môn Cao Áp GVHD:TS Đặng Thu Huyền

Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì ngành năng lượng
một ngành công nghiệp quan trọng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao
do vậy luôn được ưu tiên phát triển hang đầu. Năng lượng, theo cách nhìn tổng quát
là rất rộng lớn, là vô tận.
Tuy nhiên, nguồn năng lượng con người thể khai thác phổ biến hiện nay
đang trở nên khan hiếm trở thành một vấn đề lớn trên thế giới.Hệ thống điện
một phần của h thống năng ợng. Việc xây dựng các nhà máy điện, mạng lưới
điện…hòa vào h thống điện sẽ nâng cao tính đảm bảo cung cấp điện liên tục cho
các hộ tiêu thụ điện, chúng hỗ trợ cho nhau khi sự cố nào đó xảy ra, nâng cao
chất ng điện năng, công suất truyền tải, giảm tổn thất điện năng, ổn định cao
trong hệ thống điện đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đề ra của
ngành năng lượng.
Sau khi kết thúc bốn năm học của ngành hệ thống điện, em được giao nhiệm vụ
Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho Trạm biến áp và Đường dây 220/110kV. Đồ
án của em gồm 2 phần:
Phần 1: Tính toán thiết kế bảo vệ chống sét cho trạm biến áp 220kV/110kV
Chương 1: Hiện tượng dông sét và ảnh hưởng của nó đến hệ thống điện Việt
Nam
Chương 2: Tính toán bảo vệ sét đánh trực tiếp
Chương 3: Tính toán hệ thống nối đất cho trạm biến áp
Chương 4: Bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện
Phần 2:Chuyên đề tính toán sóng truyền từ đường dây tải điện vào trạm biến áp
Về ợc em cũng hiểu biết được sâu hơn kiến thức về thuật điện cao áp
hiện nay. Đó sự trang bị kiến thức rất hữu ích cho công việc của em sau khi ra
trường.
Hà Nội ngày 05 tháng 01năm 2013
Sinh viên thực hiện
Vũ Hoàng Long
SV:Vũ Hoàng Long – Đ4H2
Đồ án tốt nghiệp môn cao áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp môn cao áp - Người đăng: nguyenngoctuyen-0512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp môn cao áp 9 10 263