Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp - Ngành : Kỹ thuật cơ khí

Được đăng lên bởi konkua92
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2688 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đồ án tốt nghiệp

Ngành : Kỹ thuật cơ khí

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế ngày một khó khăn, sự cạnh tranh trên
thị trường ngày càng gay gắt. Đối với một cơ sở sản xuất cơ khí hay một công ty cơ
khí muốn tạo dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường ngoài việc có một chiến
lược hợp lý thì yếu tố quan trọng đó là chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Nó
có thể đảm bảo những yêu cầu ngày một khắt khe của thị trường tiêu thụ ? Nó có
thể đảm bảo quá trình làm việc như thiết kế hay không ?... Đó thực sự là một thách
thức lớn đối với các nhà sản xuất.
Vì vậy trong quá trính sản xuất ngày nay luôn có một bộ phận kiểm tra chất
lượng sản phẩm, bất kỳ sản phẩm nào sau khi sản xuất xong để được đưa ra thị
trường đều được kiểm tra xem có đảm bảo điều kiện làm việc của nó hay không.
Sản phẩm sản xuất ra phải đúng như ý tưởng của người thiết kế và đạt được kích
thước theo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên các kỹ thuật đo truyền thống ngày nay đang
được nhiều công ty áp dụng để kiểm tra hình dáng và kích thước của sản phẩm, chỉ
thuận lợi khi đo các kích thước hình học cụ thể, còn các bề mặt phức tạp như mặt
cong 3 chiều, hoặc nhiều khi phải đo nhiều thông số thì mất rất nhiều thời gian.
Cùng với sự phát triển không ngừng của nhóm ngành khoa học kỹ thuật đã
thúc đẩy các nhà sản xuất tìm đến một phương pháp có thể tối ưu nhất. Từ đó công
nghệ đo kiểm 3D được phát triển một cách mạnh mẽ, công nghệ 3D thực sự đã khắc
phụ được những khuyết điểm mà các phương pháp kiểm tra cổ điển không làm
được. Mặc dú có nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng khách quan mà nói thì những hiểu
biết của chúng ta về công nghệ này còn rất hạn chế và còn chưa thật sự đầy đủ vì
nhiều nguyên nhân khác nhau.
Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu ứng dụng cong nghệ quét 3D và
phần mềm Gom - Inspect Professional là cần thiết và không thể thiếu trong ngành
sản xuất cơ khí hiên nay.
Đồ án “ Nghiên cứu công nghệ quét 3D và phần mềm Gom – Inspect
Professional trong kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm ’’ sẽ tập trung và nắm
bắt quy trình công nghệ quét 3D và sử dụng phần mềm Gom – Inspect Professional
vào trong quá trình kiểm tra.
Sinh viên: Bùi Minh Thiết

1

Lớp 51M - TBNC

Đồ án tốt nghiệp

Ngành : Kỹ thuật cơ khí

Trong quá trình làm đồ án này mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng do hạn chế về
kiến thức và thiết bị nên không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong được sự
đóng góp ý kiến, bổ xung của thầy co và các bạn đọc để đố án hoàn thiện hơn. Em
xin trân thành cảm ơn thầy giáo ThS. HOÀNG Đ...
Đồ án tốt nghiệp Ngành : Kỹ thuật cơ khí
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế ngày một khó khăn, sự cạnh tranh trên
thị trường ngày càng gay gắt. Đối với một cơ sở sản xuất cơ khí hay một công ty
khí muốn tạo dựng thương hiệu uy tín trên thị trường ngoài việc một chiến
lược hợp thì yếu tố quan trọng đó chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường.
thể đảm bảo những yêu cầu ngày một khắt khe của th trường tiêu thụ ?
thể đảm bảo quá trình làm việc nthiết kế hay không ?... Đó thực sự một thách
thức lớn đối với các nhà sản xuất.
vậy trong q trính sản xuất ngày nay luôn một bộ phận kiểm tra chất
lượng sản phẩm, bất kỳ sản phẩm nào sau khi sản xuất xong để được đưa ra thị
trường đều được kiểm tra xem đảm bảo điều kiện làm việc của hay không.
Sản phẩm sản xuất ra phải đúng như ý tưởng của người thiết kế đạt được kích
thước theo yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên các kỹ thuật đo truyền thống ngày nay đang
được nhiều công ty áp dụng để kiểm tra hình dáng và kích thước của sản phẩm, chỉ
thuận lợi khi đo các kích thước hình học cụ thể, còn các bề mặt phức tạp như mặt
cong 3 chiều, hoặc nhiều khi phải đo nhiều thông số thì mất rất nhiều thời gian.
Cùng với sự phát triển không ngừng của nhóm ngành khoa học kỹ thuật đã
thúc đẩy các nhà sản xuất tìm đến một phương pháp có thể tối ưu nhất. Từ đó công
nghệ đo kiểm 3D được phát triển một cách mạnh mẽ, công nghệ 3D thực sự đã khắc
phụ được những khuyết điểm mà các phương pháp kiểm tra cổ điển không làm
được. Mặc dú nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng khách quan mà nói thì những hiểu
biết của chúng ta về ng nghệ này còn rất hạn chế còn chưa thật sự đầy đ
nhiều nguyên nhân khác nhau.
Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu ứng dụng cong nghệ quét 3D
phần mềm Gom - Inspect Professional cần thiết và không thể thiếu trong ngành
sản xuất cơ khí hiên nay.
Đồ án Nghiên cứu công nghệ quét 3D phần mềm Gom Inspect
Professional trong kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm ’’ sẽ tập trung nắm
bắt quy trình công nghệ quét 3D sử dụng phần mềm Gom Inspect Professional
vào trong quá trình kiểm tra.
Sinh viên: Bùi Minh Thiết 1 Lớp 51M - TBNC
Đồ án tốt nghiệp - Ngành : Kỹ thuật cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp - Ngành : Kỹ thuật cơ khí - Người đăng: konkua92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp - Ngành : Kỹ thuật cơ khí 9 10 436