Ktl-icon-tai-lieu

đồ án trục vít

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Đãng
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3329 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đồ án công nghệ chế tạo máy

TKQT công nghệ chế tạo chi tiết Trục Vít

NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
I. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: Trục Vít.
II. Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 6000 chi tiết/ năm.
Điều kiện sản xuất: Tự chọn.
III. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1.
2.
3.
4.
5.

Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết.
Xác định dạng sản xuất.
Chọn phương pháp chế tạo phôi.
Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn

máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết).
6. Tính lượng dư cho một bề mặt (mặt tròn ngoài, mặt tròn trong, hoặc mặt phẳng)
và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
7. Tính chế độ cắt cho 1 nguyên công (tính cho nguyên công cần thiết kế đồ gá) và
tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại.
8. Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính và thiết kế 1 đồ gá (lập sơ đồ gá đặt, tính lực kẹp, thiết kế các kết cấu của
đồ gá, tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số hiệu chỉnh, sai số chế
tạo cho phép của đồ gá, đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá, lập bảng kê các chi tiết
của đồ gá).
IV. Phần bản vẽ:
1. Chi tiết lồng phôi.
2. Sơ đồ nguyên công.
3. Đồ gá.

Lời nói đầu

GVHD: Ths.Ngô Sỹ Đồng

Trang 1

Nhóm 1

Đồ án công nghệ chế tạo máy

TKQT công nghệ chế tạo chi tiết Trục Vít

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của
sinh viên ngành công nghệ cơ khí, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản để giải quyết
một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo. Sau khi thiết kế đồ án môn học công nghệ
chế tạo máy, sinh viên được làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và
khả năng kết hợp so sánh những kiến thức lý thuyết và thực tế sản xuất, độc lập trong
sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó chúng em được nhận đồ án môn học công nghệ
chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục vít.
Trong phần thuyết minh gồm có: Tính toán chi tiết gia công, xác định dạng sản
xuất, xác định phương pháp chế tạo phôi, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi
tiết, tính thời gian gia công, tính lương dư, tính toán thiết kế đồ gá.
Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: Ths. Ngô Sỹ Đồng, đến nay cơ bản
chúng em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy còn nhiều thiếu sót trong quá trình
làm đồ án, chúng em kính mong sự chỉ bảo tận tình của các thầy trong khoa để...
Đồ án công nghệ chế tạo máy TKQT công nghệ chế tạo chi tiết Trục Vít
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
I. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: Trục Vít.
II. Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 6000 chi tiết/ năm.
Điều kiện sản xuất: Tự chọn.
III. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu chi tiết.
3. Xác định dạng sản xuất.
4. Chọn phương pháp chế tạo phôi.
5. Lập thứ tự các nguyên công (vẽ đồ gá đặt, hiệu định vị, kẹp chặt, chọn
máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết).
6. Tính lượng dư cho một bề mặt (mặt tròn ngoài, mặt tròn trong, hoặc mặt phẳng)
và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại.
7. Tính chế độ cắt cho 1 nguyên công (tính cho nguyên công cần thiết kế đồ gá) và
tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại.
8. Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính thiết kế 1 đồ (lập đồ đặt, tính lực kẹp, thiết kếc kết cấu của
đồ gá, tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số hiệu chỉnh, sai số chế
tạo cho phép của đồ gá, đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá, lập bảng các chi tiết
của đồ gá).
IV. Phần bản vẽ:
1. Chi tiết lồng phôi.
2. Sơ đồ nguyên công.
3. Đồ gá.
Lời nói đầu
GVHD: Ths.Ngô Sỹ Đồng Trang 1 Nhóm 1
đồ án trục vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án trục vít - Người đăng: Nguyễn Trọng Đãng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
đồ án trục vít 9 10 720