Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án vi điều khiển 8051

Được đăng lên bởi Nhật Long
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tæng quan Vi ®iÒu khiÓn hä 8051

§å ¸n tèt nghiÖp

MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển đi lên các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần,
trong mọi lĩnh vực rất cần một chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là vấn đề
quảng bá sản phẩm của mình để tăng tính cạnh tranh. Trong đó một hình
thức đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự thành công đối với doanh
nghiệp chính là nhờ vào quảng cáo.
Hiện nay có rất nhiều hình thức quảng cáo khác nhau như quảng cáo bằng
pha nô áp phic, biển kẻ vẽ, đề can… Một trong số những hình thức có hiệu
quả nhất và đang được sử dụng rộng rãi đó là thông tin quảng cáo bằng
bảng điện tử. Để làm được một bảng điện tử chúng ta có thể dùng vi xử lý,
dùng IC rời, dùng EPROM, dùng vi điều khiển, hay điều khiển bằng máy
tính... Trong Đồ án tốt nghiệp này em xin trình bày thiết kế Hệ Thống
Quảng Cáo sử dụng vi điều khiển AT89C51.
Trong quá trình học tập ở trường và đặc biệt thời gian thiết kế Đồ án tốt
nghiệp. Đây là dịp có điều kiện tốt nhất để em có thể tìm hiểu về vi điều
khiển AT89C51 cũng như họ vi điều khiển 8051. Được sự hướng dẫn và
đặc biệt quan tâm của thầy Phạm Mạnh Hùng do đó mà em đã chọn đề tài
thiết kế Hệ Thống Quảng Cáo.

Hoµng Quang Lý

-1-

Tæng quan Vi ®iÒu khiÓn hä 8051

§å ¸n tèt nghiÖp

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HỌ VI XỬ LÝ 8051

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN HỌ VI XỬ LÝ 8051

1.Tóm tắt về lịch sử của 8051.
Vào năm 1981. Hãng Intel giới thiệu một số bộ vi điều khiển được
gọi là 8051. Bộ vi điều khiển này có 128 byte RAM, 4K byte ROM trên
chíp, hai bộ định thời, một cổng nối tiếp và 4 cổng (đều rộng 8 bit) vào ra
tất cả được đặt trên một chíp. Lúc ấy nó được coi là một “hệ thống trên
chíp”. 8051 là một bộ xử lý 8 bit có nghĩa là CPU chỉ có thể làm việc với 8
bit dữ liệu tại một thời điểm. Dữ liệu lớn hơn 8 bit được chia ra thành các
dữ liệu 8 bit để cho xử lý. 8051 có tất cả 4 cổng vào - ra I/O mỗi cổng rộng
8 bit. Mặc dù 8051 có thể có một ROM trên chíp cực đại là 64 K byte,
nhưng các nhà sản xuất lúc đó đã cho xuất xưởng chỉ với 4K byte ROM
trên chíp 8051 đã trở nên phổ biến sau khi Intel cho phép các nhà sản xuất
khác sản xuất và bán bất kỳ dạng biến thể nào của 8051 mà họ thích với
điều kiện họ phải để mã lại tương thích với 8051. Điều này dẫn đến sự ra
đời nhiều phiên bản của 8051 với các tốc độ khác nhau và dung lượng
ROM trên chíp khác nhau được bán bởi hơn nửa các nhà sản xuất. Điều
này quan trọng là mặc dù có nhiều biến thể khác nhau của 8051 về tốc độ
và dung lương nhớ ROM trên chíp, nhưng tất cả chúng đều tương thích với
8051 b...
Tæng quan Vi ®iÒu khiÓn hä 8051 §å ¸n tèt nghiÖp
MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển đi lên các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần,
trong mọi lĩnh vực rất cần một chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt vấn đề
quảng sản phẩm của mình để tăng tính cạnh tranh. Trong đó một hình
thức đóng vai t hết sức quan trọng cho s thành công đối với doanh
nghiệp chính là nhờ vào quảng cáo.
Hiện nay rất nhiều hình thức quảng cáo khác nhau như quảng cáo bằng
pha áp phic, biển kẻ vẽ, đề can… Một trong số những hình thức hiệu
quả nhất đang được sử dụng rộng rãi đó là thông tin quảng cáo bằng
bảng điện tử. Để làm được một bảng điện tử chúng ta thể dùng vi xlý,
dùng IC rời, ng EPROM, dùng vi điều khiển, hay điều khiển bằng máy
tính... Trong Đồ án tốt nghiệp y em xin trình bày thiết kế Hệ Thống
Quảng Cáo sử dụng vi điều khiển AT89C51.
Trong quá trình học tập trường đặc biệt thời gian thiết kế Đồ án tốt
nghiệp. Đây dịp điều kiện tốt nhất để em thể tìm hiểu v vi điều
khiển AT89C51 ng như họ vi điều khiển 8051. Được sự hướng dẫn
đặc biệt quan tâm của thầy Phạm Mạnh Hùng do đó em đã chọn đề tài
thiết kế Hệ Thống Quảng Cáo.
Hoµng Quang Lý
-1-
Đồ án vi điều khiển 8051 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án vi điều khiển 8051 - Người đăng: Nhật Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Đồ án vi điều khiển 8051 9 10 447