Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn

Được đăng lên bởi Hoangoanh Le
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ
TIẾNG ỒN.
Đề tài: XỬ LÝ KHÍ NH3.

GVHD: Trần Thanh Tùng
Nhóm : 6
Lớp: 53CNMT – 1

1

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM 6

4

THÀNH VIÊN NHÓM 6:
STT
1
2
3
4

Họ và tên
Nguyễn Hồng Chỉnh
Nguyễn Ngọc Duy
Trần Thị Hạnh
Tôn Thị Cẩm Lệ

MSSV
53130197
53130279
53130438
53130851
2

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3
5
6
7
8
9
10

Nguyễn Thị Kim Loan
Lê Hữu Nhịn
Lê Thị Hoàng Oanh
Lê Phận
Ngô Thị Hải Triều
Võ Thị Thu Ý

53130859
53131163
53131194
53131241
53131882
53132103

LỜI NÓI ĐẦU
Amoniac là một hóa chất dùng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Sự
phát xạ của không khí có chứa amoniac vào khí quyển mà không có biện pháp xử lý, gây
ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người và môi trường. Một phương pháp có hiệu
quả cao để xử lý amoniac từ khí thải là yêu cầu cấp thiết. Những nguồn thải ra khí
amoniac bao gồm: quá trình sản xuất phân bón, quá trình điều chế than cốc sử dụng
3

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3
phương pháp khôi phục sản phẩm phụ, sự đốt cháy nguyên liệu hóa thạch, quá trình chăn
nuôi và những hệ thống làm lạnh sử dụng amoniac như một môi chất lạnh….Người ta có
thể kiểm soát được lượng amoniac ở những quá trình này bằng nhiều cách như: sử dụng
tháp lọc khí ẩm, sử dụng phương pháp nước ngưng để loại bỏ khí, khôi phục và tái chế
những dòng thải, những hệ thống thu nạp.... Trong đồ án này, nhóm em xin trình bày
phương pháp sử dụng tháp đệm để hấp thu NH3.
Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã được sự giúp đỡ tận tình của thầy.
Tuy nhóm chúng em đã cố gắng hoàn thành tốt đồ án nhưng vẫn nhiều thiếu sót trong quá
trình thực hiện. Nhóm mong sự chỉ bảo của thầy!

I.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KHÍ.

1.1. Tính chất
1.1.1. Khái niệm là gì?
 Amoniac là một hợp chất của nitơ và hydro với công thức NH 3, có tên quốc tế

(theo IUPAC) là “Azane”, “Amoniac”, “Hydrogen nitride” và một số tên khác.
Amoniac không màu, dạng khí có mùi cay nồng đặc trưng. Nó nhẹ hơn không
khí, mật độ của nó là 0,589 lần so với không khí. Nó có thể dễ dàng hóa lỏng do
4

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3
sự liên kết mạnh mẽ giữa các phân tử hydro, nó có nhiệt độ sôi là –33,34°C và
nhiệt độ nóng chảy là –77,7°C. Là phân tử có cực, amoniac là một chất khí khá
nhẹ (d = 0,596g/cm3), tan nhiều trong nước, 1 lít nước ở 0°C hòa tan được
1200( L) khí NH3, ở 20°C là 700( L) khí NH3. Hiện tượng tan nhiều của NH3 ở
trong nước được giải thích bằng sự liên kết hydro giữa phân tử NH3 và phân tử
H2...
ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH
3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ
TIẾNG ỒN.
Đề tài: XỬ LÝ KHÍ NH
3
.
GVHD: Trần Thanh Tùng
Nhóm : 6
Lớp: 53CNMT – 1
1
Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn - Người đăng: Hoangoanh Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn 9 10 36