Ktl-icon-tai-lieu

Độ bóng bề mặt

Được đăng lên bởi tridung1102
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Độ bóng
No 1

2D

2B

BA

Mô tả
Bề mặt này được tạo thành bằng công đoạn xử lý
nhiệt, hay quá trình gia công tiếp theo công đoạn cán
nóng
Độ bóng mờ. Độ bóng này được tạo ra sau khi cá
nguội, xử lý nhiệt, tẩy bề mặt hoặc các công đoạn
tương đương khác
Bóng mờ (sáng hơn 2 D một chút) được tạo ra sau khi
cán nguội bằng xử lý nhiệt và tẩy bề mặt hoặc các
công đoạn xử lý tương tự. Sau công đoạn cán nguội là
một lượt cán bề mặt để bề mặt trở nên sáng hơn. Nhờ
có bề mặt sáng và nhẵn nên dễ dàng mài bóng thêm
để được bề mặt sáng hơn
Bóng gương. được xử lý nhiệt để đánh bóng sáng sau
khi cán nguội. Nó có thể soi gương được
Được đánh bóng tới độ xước điểm N0 100 -120 theo
tiêu chuẩn Nhật JIS R6001

ứng dụng
Dùng làm các thùng, bể chứa công
nghiệp, làm ống…
Bộ phận trao đổi nhiệt, ống xả

Làm thiết bị y tế, công nghiệp thực
phẩm, vật liệu xây dựng, đồ bếp..

Làm đồ bếp, thiết bị điện, công trình
xây dựng, đồ bếp…
No 3
Làm đồ bếp, công trình xây dựng,
cửa vào các toà nhà, cầu thang
máy…
No 4
Được đánh bóng tới độ xước điểm N0 150 -180 theo
Cho công trình xây dựng, cửa vào
tiêu chuẩn Nhật JIS R6002
các toà nhà, cầu thang máy, gian
quầy hàng…
HL
Bề mặt có các đường sọc như sợi tóc hay gân như vải Làm đồ bếp, công trình xây dựng,
satin, được đánh bóng tới độ xước N0150 -240
cửa vào các toà nhà, cầu thang
máy…
No 8
Bề mặt có thể soi gương được, được tạo thành do
Dùng làm gương, vật phản quang,
đánh bóng xước ở mức tinh hơn
trang trí nội thất, cầu thang máy…
Các độ bóng trang trải qua các công đoạn: mài xước, đánh bóng bằng
Dùng cho trang trí quảng cáo, đặc
trí khác
máy, đánh bóng bằng vải mềm, khắc chạm bề mặt, làm biệt là trong trang trí nội thất, kiến
biến đổi màu, chạm khắc bằng axit… để tạo thành các trúc
bề mặt đa dạng phù hợp với các yêu cầu cụ thể khác
nhau.

...
Độ bóng Mô tả ứng dụng
No 1 Bề mặt này được tạo thành bằng công đoạn xử lý
nhiệt, hay quá trình gia công tiếp theo công đoạn cán
nóng
Dùng làm các thùng, bể chứa công
nghiệp, làm ống…
2D Độ bóng mờ. Độ bóng này được tạo ra sau khi cá
nguội, xử lý nhiệt, tẩy bề mặt hoặc các công đoạn
tương đương khác
Bộ phận trao đổi nhiệt, ống xả
2B Bóng mờ (sáng hơn 2 D một chút) được tạo ra sau khi
cán nguội bằng xử lý nhiệt và tẩy bề mặt hoặc các
công đoạn xử lý tương tự. Sau công đoạn cán nguội là
một lượt cán bề mặt để bề mặt trở nên sáng hơn. Nhờ
có bề mặt sáng và nhẵn nên dễ dàng mài bóng thêm
để được bề mặt sáng hơn
Làm thiết bị y tế, công nghiệp thực
phẩm, vật liệu xây dựng, đồ bếp..
BA Bóng gương. được xử lý nhiệt để đánh bóng sáng sau
khi cán nguội. Nó có thể soi gương được
Làm đồ bếp, thiết bị điện, công trình
xây dựng, đồ bếp…
No 3 Được đánh bóng tới độ xước điểm N
0
100 -120 theo
tiêu chuẩn Nhật JIS R6001
Làm đồ bếp, công trình xây dựng,
cửa vào các toà nhà, cầu thang
máy…
No 4 Được đánh bóng tới độ xước điểm N
0
150 -180 theo
tiêu chuẩn Nhật JIS R6002
Cho công trình xây dựng, cửa vào
các toà nhà, cầu thang máy, gian
quầy hàng…
HL Bề mặt có các đường sọc như sợi tóc hay gân như vải
satin, được đánh bóng tới độ xước N
0
150 -240
Làm đồ bếp, công trình xây dựng,
cửa vào các toà nhà, cầu thang
máy…
No 8 Bề mặt có thể soi gương được, được tạo thành do
đánh bóng xước ở mức tinh hơn
Dùng làm gương, vật phản quang,
trang trí nội thất, cầu thang máy…
Các độ bóng trang
trí khác
trải qua các công đoạn: mài xước, đánh bóng bằng
máy, đánh bóng bằng vải mềm, khắc chạm bề mặt, làm
biến đổi màu, chạm khắc bằng axit… để tạo thành các
bề mặt đa dạng phù hợp với các yêu cầu cụ thể khác
nhau.
Dùng cho trang trí quảng cáo, đặc
biệt là trong trang trí nội thất, kiến
trúc
Độ bóng bề mặt - Người đăng: tridung1102
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Độ bóng bề mặt 9 10 152