Ktl-icon-tai-lieu

Đo lường mạch điện

Được đăng lên bởi Trà Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TN Biến đổi năng lượng điện cơ

Version 1.0

Bài 1: ĐO LƯỜNG MỘT TẢI 3 PHA
------------------------

I.

Mục tiêu:

Để tìm hiểu và làm quen với các thiết bị đo và phương pháp đo lường công suất tác
dụng (W), công suất biểu kiến (VA), công suất phản kháng (VAR) và hệ số công suất PF ()
trong mạch ba pha.

II.

Thiết bị thí nghiệm:
1.Bô nguồn công suất Electron:

2.Đồng hồ kẹp:

3.Probe dòng Hameg – Osciloscope:

Trang 1

TN Biến đổi năng lượng điện cơ

Version 1.0

4.Tụ điện 3 pha nối tam giác:

III. Tiến trình:
A.

Lắp đặt thiết bị:

Nguồn điện ba pha được nối với một động cơ KĐB 1Hp 380 V nối Y.

(Hình vẽ)

Hình III.1 Sơ đồ nguyên lý động cơ AC không đồng bộ gắn với tải cơ học.
Sử dụng Watt kế:
Đồng hồ Watt kết được kết nối với 1 pha (pha c) của động cơ như hình vẽ, 2 pha còn lại (pha
a và pha b) được kết nối với 2 probe dòng cách ly.

Trang 2

TN Biến đổi năng lượng điện cơ

B.

Version 1.0

Đo công suất ở trường hợp tải cân bằng - không bù:



3 pha của động cơ được nối với 3 pha của nguồn điện (nhờ GV hướng dẫn kiểm tra trước khi cấp
điện cho tải).



Khởi động động cơ không đồng bộ bằng cách cấp nguồn từ bộ nguồn 3 pha và giữa giá trị điện
áp không đổi (V < 200V). Đọc các giá trị của điện áp, dòng điện, hệ số công suất của từng pha
bằng đồng hồ hiển thị trên bộ nguồn, đồng hồ kẹp và probe dòng.



Chú ý: SV nên khởi động và để động cơ chạy không tải để khoảng 5 phút nhằm ổn định các
thông số động cơ trong suốt quá trình đo.

Varms =

Vbrms=

Vcrms=

Iarms =

Ibrms =

Icrms =



Vẽ đồ thị cho dòng điện 2 pha a và b trên cùng 1 đồ thị :

Từ đồ thị tính giá trị dòng điện trong bảng :
Ia(t)= ……. …

Ib(t) = ……..

Trang 3

TN Biến đổi năng lượng điện cơ

Version 1.0



Dòng điện trung tính In=………….



Giải thích kết quả trên:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Đo công suất biểu kiến, công suất tác dụng và hệ số công suất trên từng pha:

Sa=
Pa=
Qa=
P.Fa=


Sb=
Pb=
Qb=
P.Fb=

Sc=
Pc=
QSc=
P.Fc=

Kiểm tra mối quan hệ giữa S,P,Q, PF tên pha a theo công thức.

PF=P/S
S=

=

Xác định tổng công suất biểu kiến, công suất tác dụng và công suất phản kháng:
S= Sa+ Sb+ Sc=
P= Pa+ Pb+ Pc=
Q= Qa+Qb+ Qc=

C.

Đo công suất ở trường hợp không tải cân bằng - có bù:



Tính giá trị tụ bù cần thiết để hệ số công suất đạt 0,95 trên mỗi pha ở điều kiện vận hành
không tải (SV tự tính trước)
...
TN Biến đổi năng lượng điện cơ Version 1.0
Trang 1
Bài 1: ĐO LƯỜNG MT TI 3 PHA
------------------------
I. Mục tiêu:
Để tìm hiu làm quen vi các thiết b đo phương pháp đo ng công sut c
dng (W), công sut biu kiến (VA), công sut phn kháng (VAR) và h s công sut PF ()
trong mch ba pha.
II. Thiết bị thí nghiệm:
1.Bô ngun công sut Electron:
2.Đồng h kp:
3.Probe dòng Hameg Osciloscope:
Đo lường mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo lường mạch điện - Người đăng: Trà Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đo lường mạch điện 9 10 750