Ktl-icon-tai-lieu

ĐỌC BẢN VẺ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

Được đăng lên bởi donggiaothongvantai
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1103 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com1

Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI2

Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................... 3
LỜI GIỚI THIỆU ......................................................................................................... 5
PHẦN 1 – ĐỌC BẢN VẼ, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ
VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG ................................................................................................. 6
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.................................................................................. 6
1. Hồ sơ thiết kế công trình giao thông đường bộ..................................................... 6
2. Các loại bản vẽ công trình giao thông trong hồ sơ kỹ thuật .................................. 6
3. Các khái niệm cơ bản trong bản vẽ công trình giao thông đường bộ..................... 6
II. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC BẢN VẼ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐO BÓC KHỐI
LƯỢNG VÀ LẬP DỰ TOÁN ........................................................................................ 11
1. Nguyên tắc đo bóc, tính khối lượng ................................................................... 11
2. Phương pháp tính khối lượng............................................................................. 11
3. Trình tự cơ bản kiểm soát khối lượng từ hồ sơ thiết kế ...................................... 12

4. Xử lý khi khối lượng chưa thể đo bóc chính xác ................................................ 18
5. Một số hình ảnh thi công công trình đường ........................................................ 18
III. CÔNG TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG ........................................................... 23
1. Kiểm tra các mốc cao độ hiện trạng ................................................................... 23

2. Xác định mặt bằng thiết kế san nền .................................................................... 24
3. Phương pháp tính khối lượng san nền ................................................................ 25
4. Sử d...
Đăng ký học lớp đo bóc khối lượng, lập dự toán tại Hà Nội, tp Hồ Chí Minh
Xin liên hệ Ms Thu An 0975.381.900 hoặc 0985.099.938, daotao@giaxaydung.com
www.DutoanGXD.vn 1
ĐỌC BẢN VẺ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỌC BẢN VẺ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG - Người đăng: donggiaothongvantai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
ĐỌC BẢN VẺ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG 9 10 343