Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ không đồng bộ 3 pha

Được đăng lên bởi Xuan Hoa
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 11045 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Trường Đại Học Bôn Ba

Khoa: Điện

Câu 1: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng
bộ.
1.1 Cấu tạo động cơ không đồng bộ

1.1.1 Phần tĩnh – Stato:
 Lõi thép Stator: Được ghép
bằng 23 các lá thép Kỹ thuật điện
hình vành khăn , có xẻ rãnh ở
bên trong để đặt dây quấn Stator.
Trường hợp máy có công suất lớn,
kích thước lõi thép lớn thì lõi thép
sẽ được ghép từ nhiều lá thép hình
rẻ quạt như hình vẽ.
 Dây quấn Stator: Là dây điện
từ, có thể là dây Đồng hoặc Nhôm,
được quấn thành các Bối dây, Tổ
GVHD: GS Cù Trọng Xoay

SVTH: Nguyễn Văn Lâm

1

Trường Đại Học Bôn Ba

Khoa: Điện

bối dây; Tùy theo cuộn dây quấn Stator là 1fa hay 3fa mà ta có động cơ
không đồng bộ 1fa hoặc 3fa.
1.1.2 Phần động – Rôtor
 Lõi thép: Cũng được ghép bằng các lá thép Kỹ thuật điện, có sẻ rãnh ở
bên ngoài để đặt dây quấn Rôto.
 Dây quấn:
●

Động cơ có cuộn dây Rôto nối ngắn mạch gọi là động cơ không

đồng bộ Rôto ngắn mạch hay Rôto lồng sóc vì có dạng như lồng sóc.
●

Đối với loại Rôto dây quấn, cuộn dây Rôto nối hình sao (Y),

còn 3 đầu được nối đến 3 vòng góp cố định trên trục, được cách điện với trục
và goi là 3 Vành trượt. Có 3 Chổi than tiếp xúc với 3 vành trượt này để nối ra
ngoài; Người ta có thể nối nối tiếp dây quấn Rôto với các điện trở phụ để mở
máy và điều chỉnh tốc độ.
Động cơ Rôto lồng sóc được dựng phổ biến nhất,
lồng sóc được đúc bằng Đồng hoặc Nhôm có dạng
như hình vẽ.
1.2 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha:
1.2.1 Cách tạo ra từ trường quay trong lõi thép Stato:
Để tạo ra được từ trường quay trong lõi thép Stato, cuộn dây Stato cần
phải được chế tạo theo quy luật nhật định, cách bố trí, đấu nối cuộn dây 3 fa
của Stato cần nghiêm ngặt tuân thủ công nghệ chế tạo. Dưới đây ta khảo sát
cách tạo ra từ trường quay:

GVHD: GS Cù Trọng Xoay

SVTH: Nguyễn Văn Lâm

2

Trường Đại Học Bôn Ba

Khoa: Điện

Cuộn dây Stato trong hình vẽ trên được biểu diễn gồm có 3 vòng dây
cho 3 fa, Ba cuộn dây của 3 fa AX, BY và CZ được đặt lệnh nhau những góc
120°. Dòng điện cung cấp cho động cơ cũng là dòng xoay chiều 3fa: i A, iB và
iC cũng lệnh pha nhau những góc là 120°.
Để khảo sát sự biến thiên của từ trường sinh ra trong lõi thép Stato, ta
hãy khảo sát chiều và vị trí của từ trường tại 4 thời điểm a, b, c và d trên đồ
thị thời gian.

Ta quy ước chiều dòng điện đi từ đầu đến cuối cuộn dây mang dấu
dương (+), đi từ cuối đến đầu cuộn dây mang dấu âm (-). Thì chiều dòng điện
GVHD: GS Cù Trọng Xoay

SVTH: Nguyễn Văn Lâm

3

Trường Đại Học Bôn Ba

Khoa: Điện...
Trường Đại Học Bôn Ba Khoa: Điện
Câu 1: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ không đồng
bộ.
1.1 Cấu tạo động cơ không đồng bộ
1.1.1 Phần tĩnh – Stato:
Lõi thép Stator: Được ghép
bằng 23 các lá thép Kỹ thuật điện
hình vành khăn , có xẻ rãnh ở
bên trong để đặt dây quấn Stator.
Trường hợp máy có công suất lớn,
kích thước lõi thép lớn thì lõi thép
sẽ được ghép từ nhiều lá thép hình
rẻ quạt như hình vẽ.
Dây quấn Stator: Là dây điện
từ, có thể là dây Đồng hoặc Nhôm,
được quấn thành các Bối dây, Tổ
GVHD: GS Cù Trọng Xoay SVTH: Nguyễn Văn Lâm
1
Động cơ không đồng bộ 3 pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ không đồng bộ 3 pha - Người đăng: Xuan Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Động cơ không đồng bộ 3 pha 9 10 594