Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN

Được đăng lên bởi van-tu-trinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2831 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐM DƯỚI ĐÒN

BS NGUYỄN PHI HÙNG

MỤC TIÊU
1. Mô tả ng ủy, đường đi, tận cùng và các

nhánh bên của ĐM dưới đòn
2. Vẽ và giải thích vòng nối ĐM dưới đòn
với các ĐM khác

ĐM DƯỚI ĐÒN
1. Ng ủy và tận cùng
- Ng ủy:
* Trái: cung ĐM chủ
hương khớp ức đòn
* Phải: ĐM thân tay đầu
- Tạo một đường cong lõm
xuống nền cổ, và tận
cùng ở điểm giữa x.đòn

ĐM DƯỚI ĐÒN
2. Liên quan
- Trong cơ bậc thang:
*Dưới: đỉnh MP, x.sườn1 &
thân dưới ĐRTK cánh tay
* Trước: TM dưới đòn, TK
hoành, TK X, quai dưới đòn.
(T) có ống ngực, (P) TK quặt
ngược
* Trước ngoài: cơ ƯĐC, cơ
ức giáp-ức móng, TKX
* Trên: Hạch cổ sâu dưới, ĐM
thân giáp cổ

ĐM DƯỚI ĐÒN
2. Liên quan
-

Sau cơ bậc thang:
* Trước: TM dưới đòn,
TK hoành, 2 nhánh thân
giáp cổ
* Dưới: rãnh dưới đòn
xs1
* Sau: thân trên & giữa
ĐR TK cánh tay
* Sau trên: cơ bật thang
giữa

ĐM DƯỚI ĐÒN
2. Liên quan
- Ngoài cơ bậc thang:
* Dưới: xs1, đỉnh MP
* Sau: cơ bật thang giữa và
ĐRTK cánh tay
* Trước: nhánh trên đòn của
ĐR TK cổ nông, TM cảnh
ngoài, x.đòn, ĐM trên vai
* Trước dưới: TM dưới đòn

ĐM DƯỚI ĐÒN
3. Nhánh bên
3.1 ĐM đốt sống
3.2 Thân giáp cổ:
3.3 ĐM ngực trong
3.4 ĐM thân sườn cổ
3.5 ĐM vai xuống

...
ĐM DƯỚI ĐÒN
ĐM DƯỚI ĐÒN
BS NGUYỄN PHI HÙNG
BS NGUYỄN PHI HÙNG
ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN - Người đăng: van-tu-trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN 9 10 598