Ktl-icon-tai-lieu

Đồng tốc xy lanh thủy lực

Được đăng lên bởi quachxuantrungbkhn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồng tốc hai xy lanh thủy lực
Đồng tốc bằng bộ chia kiểu motor
Vẫn sử dụng nguyên tắc chia lưu lượng dầu đều cho 2 xy lanh (hoặc
motor) bằng bộ chia lưu lượng kiểu motor bánh răng. Bộ chia này bao
gồm hai bộ bánh răng ăn khớp được nối đồng trục với nhau trong một
vỏ. Hai bộ bánh răng này có chung một đường dầu vào nhưng có
đường dầu ra riêng rẽ.

Khi cấp dầu vào bộ chia, hai cặp bánh răng quay với cùng một tốc độ
và do đó, chia ra mỗi cửa một lượng dầu như nhau mà không phụ
thuộc vào áp suất cửa ra (tải làm việc).

Ưu điểm lớn nhất của bộ chia này so với bộ chia kiểu con trượt là rất ít
tổn hao áp suất qua bộ chia. (Lưu ý là khi làm việc, áp suất đầu vào
của bộ chia lưu lượng kiểu con trượt luôn luôn ở giá trị nhánh làm việc
lớn nhất). Ưu điểm thứ hai là nó có thể chia làm nhiều nhánh sử dụng
tổ hợp nhiều cặp bánh răng hoặc chia dòng không đều theo tỷ lệ chiều
dầy cặp bánh răng ăn khớp.

Độ chính xác của bộ chia dạng này cũng không cao vì phụ thuộc vào
hiệu suất của motor bánh răng và rò rỉ bên trong kết cấu do áp lực ở
các khoang làm việc không giống nhau. Ngoài ra nó còn có nhược điểm

là ồn khi làm việc ở tốc độ cao.
Tuy nhiên phương án này vẫn hay được sử dụng vì đơn giản và không
quá mắc tiền, dễ bố trí thiết bị và không kén dầu.
Đồng tốc hai xy lanh sử dụng valve tỷ lệ điện từ:
Phương án này bao gồm hai valve điện từ tỷ lệ; mỗi valve cấp dầu độc
lập cho mỗi xy lanh. Dựa trên nguyên tắc thay đổi tín hiệu cấp nguồn
cho valve tỷ lệ điện từ, lưu lượng qua valve phân phối thay đổi tương
ứng và do đó, làm cho lưu lượng cấp vào xy lanh cũng thay đổi tùy
thuộc vào tín hiệu điện.
Khi xy lanh làm việc, nhờ một thước đo hành trình điện tử gắn trên
mỗi xy lanh, tốc độ dịch chuyển của mỗi xy lanh được chuyển thành
tín hiệu điện liên tục đưa về bộ vi xử lý trung tâm. Tại đây, tín hiệu
này của hai xy lanh được so sánh với nhau để phát hiện sự sai lệch
(không đồng tốc). Dựa trên so sánh này, bộ vi xử lý sẽ điều khiển
valve tỷ lệ đóng bớt lượng dầu cấp nếu xy lanh đi quá nhanh hoặc mở
thêm dầu nếu xy lanh đi chậm hơn. Quá trình điều chỉnh này diễn ra
liên tục để hai xy lanh chuyển động đều tương đối so với nhau.
Sơ đồ dưới đây thể hiện quá trình này:

Ưu điểm nổi bật nhất của hệ thống này là sự chính xác cao gần như
tuyệt đối nhờ sự chính xác của thiết bị điện điều khiển. Nó cũng rất

thích hợp sử dụng trong các hệ thống điều khiển chính xác với mức tự
động hóa cao.
Nhược điểm dễ thấy nhất là hệ thống có giá thành rất cao so với hệ
thống nêu trên và phụ thuộc nhi...
Đồng tc hai xy lanh thy lc
Đồng tc bng b chia kiu motor
Vn s dng nguyên tc chia lưu lượng du đều cho 2 xy lanh (hoc
motor) bng b chia lưu lượng kiu motor bánh răng. B chia này bao
gm hai b bánh răng ăn khp được ni đồng trc vi nhau trong mt
v. Hai b bánh răng này có chung mt đường du vào nhưng có
đường du ra riêng r.
Khi cp du vào b chia, hai cp bánh răng quay vi cùng mt tc độ
và do đó, chia ra mi ca mt lượng du như nhau mà không ph
thuc vào áp sut ca ra (ti làm vic).
Đồng tốc xy lanh thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng tốc xy lanh thủy lực - Người đăng: quachxuantrungbkhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đồng tốc xy lanh thủy lực 9 10 754