Ktl-icon-tai-lieu

Dùng cho chương trình dạy nghề xây dựng

Được đăng lên bởi luubaotrung2000
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 11710 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
LẮP ĐẶT CẤU KIỆN LOẠI NHỎ
CHƯƠNGI: LẮP ĐẶT LANH TÔ
Mục tiêu của bài:
• Kiến thức:
- TRình bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của lanh tô.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của lanh tô.
- Trình bày được trình tự lắp đặt của lanh tô.
• Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ.
- Lắp đặt được lanh tô đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
• Thái độ:
- Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
I/ Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:
1) Khái niệm lanh tô: Là một cấu kiện bê tông cốt thép, đặt phần trên của cửa ra vào
hoặc cứa sổ.
2) Cấu tạo lanh tô: Thường được cấu tạo bằng bê tông cốt thép mác 200, chiều dài
tùy theo chiều rộng của cửa, hai đầu lanh tô gối vào tường mỗi bên ít nhất 20cm.
Trước kia nhà cấp 4 người ta làm lanh tô bằng gỗ, thường dùng loại gỗ chịu lực tốt
như: lim, nghiến, sến, táu,…
3) Tác dụng của lanh tô: Dùng để đỡ phần gạch xây phía bên trên.
II/ Các yêu cầ kỹ thuật khi lắp đặt lanh tô:
1) Vị trí lắp đặt:
Khi lắp đặt lanh tô phải đúng vị trí, đúng cao trình thiết kế và ngang bằng, cạnh
lanh tô phải bằng mặt tường xây (chưa tô).
2) Chiều của cốt thép chịu lực:
Khi lắp đặt lanh tô phải nhớ chiều của cốt thép chịu lực (thép chịu lực phải được
đặt ở phía dưới).
III/ Trình tự và phương pháp lắp đặt lanh tô:
+ Kiểm tra lanh tô:
- Kiểm tra hình dáng, kích thước chủng loại:
Trước khi lắp đặt lanh tô phải kiểm tra kỹ hình dáng, kích thước của lanh tô phù
hợp với từng chủng loại cửa.
- Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực(Ghi trên lanh tô):
Lanh tô đưa vào sử dụng phải đủ cường độ chịu lực, lanh tô nào đúc trước thì lắp
đặt trước, khi đặt nhớ vị trí thép chịu lực đã được ghi trên lanh tô khi đúc.
+ Vận chuyển lanh tô:
Lanh tô phải được vận chuyển an toàn đến vị trí thuận lợi để lắp đặt. Nếu vận
chuyển bằng ô tô thì lanh tô bỏ xuống trước phải bốc lên xe sau cùng

+ Kiểm tra độ ổn định của giàn giáo: Trước khi đưa lanh tô vào vị trí ta phải kiểm
tra giàn giáo đảm bảo chắc chắn, an toàn mới được đưa lên.
+ Kiểm tra cao độ, độ ngang bằng tường 2 bên mép cửa: Dùng thước và bút xóa
đánh dấu xác định chiều cao của cửa đúng theo thiết kế. Dùng ống nước xác định
độ ngang bằng của cửa.
+ Rải vữa đệm:Rải vữa lên tường (phần 2 đầu lanh tô gát lên tường) trước khi đặt
lanh tô.
+ Đưa lanh tô vào vị trí:Lanh tô được được đưa lên giàn giáo, nhấc lên khỏi tường
và đặt xuống đúng vị trí.
+ Điều chỉnh lanh tô đúng vị trí:Nếu chưa đúng vị trí thì nhấc lanh tô lên và điều
chỉnh cho...
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
LẮP ĐẶT CẤU KIỆN LOẠI NHỎ
CHƯƠNGI: LẮP ĐẶT LANH TÔ
Mục tiêu của bài:
Kiến thức:
- TRình bày được khái niệm, cấu tạo và tác dụng của lanh tô.
- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của lanh tô.
- Trình bày được trình tự lắp đặt của lanh tô.
Kỹ năng:
- Đọc được bản vẽ.
- Lắp đặt được lanh tô đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
Thái độ:
- Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với người cùng làm việc.
- Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho người và công trình.
I/ Khái niệm, cấu tạo và tác dụng:
1) Khái niệm lanh tô: Là một cấu kiện bê tông cốt thép, đặt phần trên của cửa ra vào
hoặc cứa sổ.
2) Cấu tạo lanh tô: Thường được cấu tạo bằng bê tông cốt thép mác 200, chiều dài
tùy theo chiều rộng của cửa, hai đầu lanh tô gối vào tường mỗi bên ít nhất 20cm.
Trước kia nhà cấp 4 người ta làm lanh tô bằng gỗ, thường dùng loại gỗ chịu lực tốt
như: lim, nghiến, sến, táu,…
3) Tác dụng của lanh tô: Dùng để đỡ phần gạch xây phía bên trên.
II/ Các yêu cầ kỹ thuật khi lắp đặt lanh tô:
1) Vị trí lắp đặt:
Khi lắp đặt lanh tô phải đúng vị trí, đúng cao trình thiết kế và ngang bằng, cạnh
lanh tô phải bằng mặt tường xây (chưa tô).
2) Chiều của cốt thép chịu lực:
Khi lắp đặt lanh tô phải nhớ chiều của cốt thép chịu lực (thép chịu lực phải được
đặt ở phía dưới).
III/ Trình tự và phương pháp lắp đặt lanh tô:
+ Kiểm tra lanh tô:
- Kiểm tra hình dáng, kích thước chủng loại:
Trước khi lắp đặt lanh tô phải kiểm tra kỹ hình dáng, kích thước của lanh tô phù
hợp với từng chủng loại cửa.
- Xem thời gian đúc, vị trí của thép chịu lực(Ghi trên lanh tô):
Lanh tô đưa vào sử dụng phải đủ cường độ chịu lực, lanh tô nào đúc trước thì lắp
đặt trước, khi đặt nhớ vị trí thép chịu lực đã được ghi trên lanh tô khi đúc.
+ Vận chuyển lanh tô:
Lanh tô phải được vận chuyển an toàn đến vị trí thuận lợi để lắp đặt. Nếu vận
chuyển bằng ô tô thì lanh tô bỏ xuống trước phải bốc lên xe sau cùng
Dùng cho chương trình dạy nghề xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dùng cho chương trình dạy nghề xây dựng - Người đăng: luubaotrung2000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Dùng cho chương trình dạy nghề xây dựng 9 10 592