Ktl-icon-tai-lieu

Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn

Được đăng lên bởi Thanh Tam Do
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 9699 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn
06.01.2012 BY GIÓ THÁNG MƯỜI LEAVE A COMMENT
Ổ lăn là chi tiết máy được tiêu chuẩn hóa cao, được chế tạo trong nhà máy chuyên
môn hóa. Dung sai của ổ lăn được quy định trong tiêu chuẩn về ổ lăn, nhà máy chế
tạo ổ lăn đã gia công ổ đúng theo tiêu chuẩn.
Mối ghép ổ lăn được biểu diễn trên hình sau

Hình 1: Ghi kiểu lắp cho ổ lăn
Khi thiết kế chúng ta chỉ tính chọn kiểu ổ, cỡ ổ lăn và cấp chính xác của ổ, không
cần quy định dung sai cho ổ.
Tiêu chuẩn quy định 5 cấp chính xác của ổ lăn: cấp 0, cấp 6, cấp 5, cấp 4 và cấp 2.
Trong đó cấp 0 là cấp chính xác bình thường, cấp 2 là chính xác cao nhất.
Các ổ lăn thường dùng trong hộp giảm tốc có cấp chính xác 0, trường hợp số vòng
quay của trục quá lớn hoặc yêu cầu độ chính xác đồng tâm của trục cao, có thể
dùng ổ lăn cấp chính xác 6.
Biết ký hiệu của ổ lăn chúng ta sẽ biết dung sai của ổ, do đó không cần ghi ký hiệu
dung sai của ổ lăn trên bản vẽ lắp.
Ví dụ: ghi kiểu lắp giữa ổ bi với trục và gối đỡ (Hình 1):
Ký hiệu Φ40k6 biểu thị:
Đường kính trục là 40mm
Miền dung sai của trục là k6,
Đường kính lỗ vòng trong của ổ d=40mm, miền dung sai của kích thước d do nhà
máy chế tạo ổ quy định.

Ký hiệu Φ68G7 biểu thị:
Đường kính lỗ của gối đỡ là 68mm,
Miền dung sai của lỗ là G
Đường kính vòng ngoài của ổ D=68mm, miền dung sai của kích thước
D do nhà máy chế tạo ổ quy định
Tuy nhiên, khi lắp ghép ổ lăn với trục và gối đỡ, thường một trong hai vòng ổ lắp có
độ dôi. Độ dôi sẽ làm cho vòng ổ biến dạng có thể dẫn đến kẹt ổ. Để tính toán độ
dãn nở của các vòng ổ, kiểm tra độ hở hướng tâm sau khi lắp ghép ổ lăn, chúng ta
cần biết dung sai kích thước đường kính ngoài D, đường kính trong d của ổ. Giá trị
dung sai kích thước D, và d được ghi trên Bảng 1.1 sau đây.

Bảng 1: Sai lệch giới hạn của kích thước ổ lăn
Kiểu lắp ghép ổ lăn với trục và vỏ hộp được chọn tuỳ thuộc vào kết cấu của ổ, điều
kiện sử dụng ổ, đặc tính tác dụng của tải trọng và dạng tải trọng của các vòng ổ lăn.
Có ba dạng tải trọng tác dụng lên ổ lăn: Tải trọng cục bộ, tải trọng chu kỳ và tải
trọng dao động.
Đối với vòng ổ chịu tải trọng cục bộ và dao động, thường chọn kiểu lắp có độ hở để
dưới tác dụng của va đập và chấn động, vòng ổ bị xê dịch, thay đổi điểm chịu lực,
lúc đó ổ lăn tăng được tuổi bền. Đối với vòng ổ chịu tải chu kỳ, thường chọn kiểu
lắp có độ dôi để duy trì tình trạng chịu lực đồng đều cảu ổ.

Tham khảo bảng để chọn kiểu lắp hợp lý cho vòng trong và vòng ngoài của ổ.

Đọc tiếp: Dung sai điển hình: Dung sai...
Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn
06.01.2012 BY GIÓ THÁNG MƯỜI LEAVE A COMMENT
Ổ lăn là chi tiết máy được tiêu chuẩn hóa cao, được chế tạo trong nhà máy chuyên
môn hóa. Dung sai của ổ lăn được quy định trong tiêu chuẩn về ổ lăn, nhà máy chế
tạo ổ lăn đã gia công ổ đúng theo tiêu chuẩn.
Mối ghép ổ lăn được biểu diễn trên hình sau
Hình 1: Ghi kiểu lắp cho ổ lăn
Khi thiết kế chúng ta chỉ tính chọn kiểu ổ, cỡ ổ lăn và cấp chính xác của ổ, không
cần quy định dung sai cho ổ.
Tiêu chuẩn quy định 5 cấp chính xác của ổ lăn: cấp 0, cấp 6, cấp 5, cấp 4 và cấp 2.
Trong đó cấp 0 là cấp chính xác bình thường, cấp 2 là chính xác cao nhất.
Các ổ lăn thường dùng trong hộp giảm tốc có cấp chính xác 0, trường hợp số vòng
quay của trục quá lớn hoặc yêu cầu độ chính xác đồng tâm của trục cao, có thể
dùng ổ lăn cấp chính xác 6.
Biết ký hiệu của ổ lăn chúng ta sẽ biết dung sai của ổ, do đó không cần ghi ký hiệu
dung sai của ổ lăn trên bản vẽ lắp.
Ví dụ: ghi kiểu lắp giữa ổ bi với trục và gối đỡ (Hình 1):
Ký hiệu Φ40k6 biểu thị:
Đường kính trục là 40mm
Miền dung sai của trục là k6,
Đường kính lỗ vòng trong của ổ d=40mm, miền dung sai của kích thước d do nhà
máy chế tạo ổ quy định.
Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn - Trang 2
Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn - Người đăng: Thanh Tam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dung sai điển hình: Dung sai lắp ghép ổ lăn 9 10 545