Ktl-icon-tai-lieu

EMC trong Cables và Connector

Được đăng lên bởi Cường Sống Thiện
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: PGS.TS TĂNG TẤN CHIẾN

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
“VẤN ĐỀ GIAO THOA ĐIỆN TỪ TRONG
CABLES VÀ CONNECTOR”

GVHD

: PGS.TS Tăng Tấn Chiến

Học viên : Phạm Hữu Phương
Lớp

HVTH: Phạm Hữu Phương

: K25 KĐT.ĐN

1

GVHD: PGS.TS TĂNG TẤN CHIẾN
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ...........................................................................................3
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................4
CHƯƠNG I

EMC TRONG CÁP................................................................5

1.1 Giới thiệu.........................................................................................................5
1.2 Ghép điện dung...............................................................................................6
1.3 Ghép điện cảm................................................................................................7
1.4 Cáp hấp thụ ...................................................................................................8
1.5 Cáp Ribbon...................................................................................................12
CHƯƠNG II

EMC TRONG CONNECTOR................................................13

2.1 Hiệu ứng dây nối .........................................................................................13
2.2 Che chắn bộ nối ..........................................................................................14
2.3 Kiểm tra bộ nối............................................................................................15
2.4 Nhiễu biến điệu tương hỗ............................................................................18
CHƯƠNG III

EMC TRONG DÂY ĐỆM..................................................19

3.1 Knitted wire-mesh Gaskets........................................................................19
3.2 Wire- screen Gaskets ..................................................................................20
3.3 Oriented wire mesh ....................................................................................21
3.4 Dẫn đàn hồi...................................................................................................22
3.5 Transparent conductive windows ..............................................................22
3.6 Conductive adhesive....................................................................................23
KẾT LUẬN CHUNG.....................................................................................
GVHD: PGS.TS TĂNG TẤN CHIẾN
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
“VẤN ĐỀ GIAO THOA ĐIỆN TỪ TRONG
CABLES VÀ CONNECTOR”
GVHD : PGS.TS Tăng Tấn Chiến
Học viên : Phạm Hữu Phương
Lớp : K25 KĐT.ĐN
HVTH: Phạm Hữu Phương 1
EMC trong Cables và Connector - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EMC trong Cables và Connector - Người đăng: Cường Sống Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
EMC trong Cables và Connector 9 10 143