Ktl-icon-tai-lieu

FX2N-4AD

Được đăng lên bởi Van Trung Nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 7 lần
PHẦN II: FX2N-4AD
1. Giới thiệu
Mô-đun chức năng đặt biệt FX2N-4AD có 4 kênh ngõ vào. Các kênh ngõ vào nhận tín hiệu tương
tự và chuyển đổi sang giá trị tín hiệu số được gọi là sự chuyển đổi A/D. Mô-đun FX 2N-4AD có độ phân
giải tối đa là 12 bit.
Sự lựa chọn điện áp hay dòng điện dựa vào ngõ vào hay ngõ ra là do người dùng nối dây. Có thể
chọn khoảng xác định tín hiệu tương tự từ -10 đến 10V DC (độ phân giải: 5mV), và /hay từ 4 đến
20mA, -20 đến 20mA (độ phân giải: 20�A).
Các phiên bản FX PC 2.0 hoặc lớn hơn ( những phiên bản với dãy seri 130000 hoặc lớn hơn) được
đòi hỏi khi những khối này dung các lệnh ứng dụng TO/FROM trong danh mục lệnh. Sự chuyền dữ liệu
giữa FX-4AD và khối FX cơ bản được thực hiện thông qua bộ nhớ đệm. Có 32 bộ nhớ đệm (mỗi bộ 16
bit) trong FX-4AD.
Mô-đun FX2N-4AD chiếm 8 ngõ I/O trên bus mở rộng của FX, FX2C. 8 ngõ có thể được cấp phát
chỉ ngõ vào hay ngõ ra. Mô-đun FX 2N-4AD lấy 30mA từ thanh ngang 5V của mô-đun chính FX 2N hoặc
mô-đun mở rộng.
1.1 Kích thước bên ngoài

2. Sơ đồ các đầu nối:

1

1. Tín hiệu liên tục đi vào mô-đun thông qua cáp
xoắn đôi có bọc giáp. Đường tín hiệu này nên
được kết nối cách xa đường dây nguồn và các
đường dây khác có thể gây nhiễu.
2. Nếu điện áp không ổn định thì tín hiệu ở ngõ
vào có thể bị nhiễu cảm ứng điện trên hệ thống
đường dây bên ngoài; khi đó nối tụ lọc 0.1 đến
0.47µF, 25V ở ngõ vào.
3. Nếu tín hiệu ngõ vào là dòng điện, nối đầu V+
và I+ lại với nhau.
4. Nếu có quá nhiều nhiễu thì nối đầu FG với đầu
được nối đất trên FX-4AD.
5. Nối đầu nối đất trên FX-4AD với đầu nối đất
trên PLC. Sử dụng nối đất bậc 3 trê PLC nếu có
thể.

3. Những điểm lưu ý khi lắp đặt và sử dụng
3.1 Đặc tính kỹ thuật của môi trường
Mục
Đặc tính kỹ thuật
Đặt tính kỹ thuật của môi Giống như FX2N khác
trường
Điện áp an toàn cách điện

500V AC, 1 phút (giữa các đầu nối và

đất)
3.2 Đặc tính kỹ thuật của nguồn cung cấp
Mục
Mạch tương tự

Nội dung
24V DC ± 10%

55mA (nguồn cung cấp bên ngoài từ

khối chính)
Mạch số
5V DC 30mA (nguồn cung cấp bên trong từ khối chính)
3.3 Đặc tính kỹ thuật đặc trưng:
Các ngõ vào liên tục:
Ngõ vào áp
Ngõ vào dòng
Chỉ điện áp hoặc dòng điện ngõ vào có thể được chọn với
Mục

sự chọn lựa các đầu nối ngõ vào. Có thể dung đến 4 điểm

ngõ vào cùng một lúc.
Khoảng xác định tín Từ -10V đến +10V DC (điện -20mA đến +20mA (điện
hiệu liên tục ngõ vào

trở ngõ vào :200kΩ).

trở ngõ vào 250Ω).
2

Cảnh báo: mô-đun này có thể Cảnh báo: mô-đun này có
bị hư khi ngõ vào vượt quá thể bị hư khi ngõ vào vượt

Ngõ ra...
PHẦN II: FX2N-4AD
1. Giới thiệu
Mô-đun chức năng đặt biệt FX
2N
-4AD 4 kênh n vào. Các kênh ngõ vào nhận tín hiệu ơng
tự chuyển đổi sang giá trị tín hiệu số được gọi sự chuyển đổi A/D. Mô-đun FX
2N
-4AD độ phân
giải tối đa là 12 bit.
Sự lựa chọn điện áp hay dòng điện dựa vào nvào hay nra do người dùng nối dây. thể
chọn khoảng c định tín hiệu tương tự từ -10 đến 10V DC (độ phân giải: 5mV), /hay từ 4 đến
20mA, -20 đến 20mA (độ phân giải: 20A).
Các phiên bản FX PC 2.0 hoặc lớn hơn ( những phiên bản với dãy seri 130000 hoặc lớn hơn) được
đòi hỏi khi những khối này dung các lệnh ứng dụng TO/FROM trong danh mục lệnh. Sự chuyền dữ liệu
giữa FX-4AD khối FX bản được thực hiện thông qua bộ nhớ đệm. Có 32 bộ nhớ đệm (mỗi bộ 16
bit) trong FX-4AD.
Mô-đun FX
2N
-4AD chiếm 8 nI/O trên bus mrộng của FX, FX2C. 8 ngõ thể được cấp phát
chỉ ngõ vào hay ngõ ra. Mô-đun FX
2N
-4AD lấy 30mA từ thanh ngang 5V của mô-đun chính FX
2N
hoặc
mô-đun mở rộng.
1.1 Kích thước bên ngoài
2. Sơ đồ các đầu nối:
1
FX2N-4AD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
FX2N-4AD - Người đăng: Van Trung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
FX2N-4AD 9 10 853