Ktl-icon-tai-lieu

gia công nguội cơ bản

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2202 lần   |   Lượt tải: 8 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

Tên mô đun: Gia công nguội cơ bản
Mã số mô đun: MĐ 27

116

Năm 2011
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ MÔ ĐUN GIA CÔNG NGUỘI CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 27
Thời gian mô đun: 60 giờ ( Lý thuyết: 12 giờ; thực hành: 48 giờ)

1. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí:
Là mô đun bắt buộc trong chương trình trung cấp nghề, cao đẳng nghề cơ-điện
tử. Mô đun có thể được bố trí học song song các môn học cơ sở: MH07, MH08,
MH09, MH10, MH11, MH13, MH14; học trước các môn học, mô đun chuyên môn
nghề khác.
- Tính chất:
Đào tạo tích hợp lý thuyết công nghệ và thực hành nghề, trong đó thực hành nghề
là chủ yếu.

2. Mục tiêu của mô đun
- Lựa chọn và sử dụng các loại giũa, đục và các dụng cụ cần thiết cho gia công
nguội cơ bản và trình bày được công dụng của chúng.
- Xác định được chuẩn vạch dấu, chuẩn đo, chuẩn gá chính xác và phù hợp.
- Sử dụng thành thạo và đúng chức năng các thiết bị, dụng cụ tương ứng.
- Vạch được quy trình gia công hợp lý và hiệu quả cao.
- Bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ, sản phẩm.
- Thực hiện được các công việc về: đục, giũa, cưa, khoan, cắt ren bằng bàn ren,
ta rô và hoàn thiện.
- Mài sửa được các dụng cụ cắt và dụng cụ vạch dấu.
- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp và đúng các biện pháp an toàn.
- Có tư thế tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc
lập cũng như khả năng phối hợp làm việc nhóm trong quá trình học tập và sản xuất.

3. Nội dung của mô đun
3.1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian:

*

Stt

Tên các bài trong mô đun

1
2
3
4
5
6
7

Vạch dấu
Kỹ thuật đục kim loại
Kỹ thuật giũa kim loại
Kỹ thuật cưa kim loại
Kỹ thuật khoan kim loại
Kỹ thuật cắt ren bằng bàn ren và tarô
Kiểm tra kết thúc
Cộng

Tổng
số
6
9
15
6
12
10
2
60

Thời gian
Lý
Thực
thuyết hành
1
5
2
7
2
12
2
4
3
8
2
7
12

43

Kiểm
tra*
0
0
1
0
1
1
2
5

Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào
giờ thực hành.
32. Nội dung chi tiết:

117

3.2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Vạch dấu
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Trình bày được khái niệm về gia công nguội cơ bản, phương pháp vạch dấu chi
tiết gia công theo bản vẽ.
- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư và xác định chính xác chuẩn lấy dấu, vạch dấu,
chấm dấu đúng quy trình, đúng thao tác và yêu cầu kỹ thuật.
- Đảm bảo an toàn và đúng thời gian.
Nội dung của bài:
Thời gian: 6h (LT: 1h; TH: 5h; KT: 0h)
1.1. Khái quát về nguội c...
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Tên mô đun: Gia công nguội cơ bản
Mã số mô đun: MĐ 27
gia công nguội cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
gia công nguội cơ bản - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
gia công nguội cơ bản 9 10 887