Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp điều hòa

Được đăng lên bởi nguyenvinhnd83
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TRUNG TÂM TRÊN TÀU THUỶ ĐÓNG MỚI TẠI VIỆT NAM
RESEARCH ON CONSIDERING SUITABLE SOLUTION FOR CENTRAL AIR
CONDITIONING SYSTEM OF BUILT VESSEL IN VIETNAM
TS. NGUYỄN ĐẠI AN
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Qua bài báo này, Tác giả trình bày những kết quả đã đạt được trong việc nghiên cứu,
tính toán lựa chọn giải pháp cho hệ thống điều hoà không khí trung tâm (HTĐHKKTT)
trên tàu thuỷ đóng mới tại Việt Nam.
Abstract:
In this article, Author will present all achievements of research on considering suitable
solution for Central air conditioning system of built vessel in Vietnam.
1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đóng tàu được chính phủ ưu tiên
chọn là một trong những lĩnh vực mũi nhọn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Những con tàu
được đóng tại Việt Nam ngày càng lớn, hiện đại và hoàn thiện bởi tính năng cũng như tính tiện
nghi, từng bước thoả mãn những tiêu chuẩn để hoà nhập vào ngành công nghiệp đóng tàu trên
Thế Giới.
Trong điều kiện kinh tế mở hiện nay, chúng ta có khả năng mua bất cứ thiết bị điều hoà không
khí hiện đại, tiện nghi nào để lắp đặt cho tàu thuỷ. Một trong những vấn đề cần giải quyết là nghiên
cứu, lựa chọn tìm ra phương án lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm (HTĐHKKTT) sao
cho đảm bảo cả về mặt kinh tế và kĩ thuật, tăng số phần trăm nội địa hoá góp phần làm phát triển
các ngành công nghiệp vệ tinh liên quan đến nghành công nghiệp đóng tàu. Song từ trước tới nay
chưa có công trình nghiên cứu nào mang tính chất tổng quát để dung hoà được các chỉ tiêu kinh tế
- kỹ thuật.
Chính vì vậy, Các tác giả hi vọng với kết quả của nghiên cứu này sẽ lựa chọn HTĐHKKTT cho
đội tàu 6500 tấn đóng mới tại Việt Nam phù hợp với các quy định của Đăng Kiểm Việt Nam và các
quy tắc y tế để: Giúp cho người thiết kế và chủ đầu tư lựa chọn được một phương án lắp đặt hệ
thống, thiết bị với chi phí hợp lý thông qua việc tăng số phần trăm nội địa hoá, đồng thời đảm bảo
được các yêu cầu kỹ thuật, tính kinh tế trong quá trình khai thác hệ thống.
2. Nội dung
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Hiện nay theo xu hướng phát triển của công nghệ đóng tàu nói chung và công nghệ điều hoà
nói riêng trên Thế giới cũng như ở Việt Nam, hầu hết các tàu biển được đóng mới để hoạt động
trong nước và quốc tế đều sử dụng hệ thống điều hoà không khí trung tâm bởi tính ưu việt khi khai
thác (sử dụng ) đơn giản.Hệ thống điều hoà trung tâm có thể là hệ thống với một kênh thấp tốc,
một kênh cao...
Tạp chí Khoa hc Công nghệ Hàng hải Số 18 – 6/2009
39
TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG K
TRUNG TÂM TRÊN TÀU THU ĐÓNG MỚI TẠI VIỆT NAM
RESEARCH ON CONSIDERING SUITABLE SOLUTION FOR CENTRAL AIR
CONDITIONING SYSTEM OF BUILT VESSEL IN VIETNAM
TS. NGUYỄN ĐẠI AN
Khoa Máy tàu biển, Trường ĐHHH
Tóm tắt:
Qua bài báo này, Tác gitrình bày những kết quả đã đạt được trong việc nghiên cứu,
tính toán lựa chọn giải pháp cho hệ thống điều h không khí trung tâm (HTĐHKKTT)
trên tàu thuỷ đóng mới tại Việt Nam.
Abstract:
In this article, Author will present all achievements of research on considering suitable
solution for Central air conditioning system of built vessel in Vietnam.
1. Đặt vấn đ
Việt Nam trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đóng tàu được chính phủ ưu tiên
chọn là một trong những lĩnh vực mũi nhọn nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Những con tàu
được đóng ti Việt Nam ngày càng lớn, hiện đại và hoàn thiện bởi tính năng cũng như tính tiện
nghi, từng bước thoả mãn những tiêu chun đhoà nhập vào ngành công nghiệp đóng tàu trên
Thế Giới.
Trong điều kiện kinh tế mở hiện nay, chúng ta có khả năng mua bất cứ thiết bị điều hoà không
khí hiện đại, tiện nghi nào để lắp đặt cho tàu thu. Một trong những vấn đề cần giải quyết là nghiên
cứu, lựa chọn tìm ra phương án lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trung tâm (HTĐHKKTT) sao
cho đảm bảo cả về mặt kinh tế và kĩ thuật, tăng số phần trăm nội địa hoá góp phần làm phát triển
các ngành công nghiệp vệ tinh liên quan đến nghành công nghiệp đóng tàu. Song ttrước tới nay
chưa có công trình nghiên cứu nào mang tính cht tổng quát để dung hoà được các chỉ tiêu kinh tế
- kỹ thuật.
Chính vì vậy, Các tác giả hi vọng với kết quả của nghiên cứu này sẽ lựa chọn HHKKTT cho
đội tàu 6500 tấn đóng mới tại Việt Nam phù hợp vớic quy định của Đăng Kiểm Việt Nam và các
quy tắc y tế để: Giúp cho người thiết kế và chđầu tư lựa chọn được một phương án lắp đặt hệ
thống, thiết bị với chi phí hợp lý thông qua việc tăng số phần trăm nội địa hoá, đồng thời đảm bảo
được các yêu cầu kỹ thuật, tính kinh tế trong quá trình khai thác hệ thống.
2. Nội dung
2.1. Đối tượng nghiên cu
Hiện nay theo xu hướng phát triển của công nghệ đóng tàu nói chung công nghđiều hoà
nói riêng trên Thế giới cũng như Việt Nam, hầu hết các tàu biển được đóng mới để hoạt động
trong nước và quốc tế đều sdụng hệ thống điều hoà không khí trung tâm bởi tính ưu việt khi khai
thác (sdụng ) đơn giản.Hệ thống điều hoà trung tâm thlà h thống với một kênh thấp tốc,
một kênh cao tốc hoặc hai kênh cao tốc. Ngoài ra còn các hthống điều hoà không khí cục b
hoặc kiểu hỗn hợp trung tâm - cục bộ.
giải pháp điều hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp điều hòa - Người đăng: nguyenvinhnd83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giải pháp điều hòa 9 10 69