Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG

Được đăng lên bởi caothienvuong187
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG
GIẢI PHÁP NỀN MÓNG HỢP LÍ

1

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG VIỆC LỰA
CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG
1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NỀN MÓNG
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
a. Nền công trình
Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp
thu tải trọng công trình bên trên do móng truyền xuống từ đó phân tán tải
trọng đó vào bên trong nền.Một cách đơn giản có thể hiểu nền là nửa không
gian phía dưới đáy móng, còn một cách cụ thể thì phải hiểu nền là một
không gian có giới hạn dưới đáy móng. Giới hạn này gần giống với hình
bóng đèn hoặc hình trái xoan, nó bắt đầu từ đáy móng và phát triển tới độ
sâu Hnc từ đáy móng. Hnc gọi là chiều sâu nén chặt và được xác định từ
điều kiện tính lún móng. Tại độ sâu đó, ứng suất gây lún bằng 1/5 lần (bằng
1/10 lần đối với đất yếu) ứng suất do trọng lượng bản thân đất gây ra.
b. Móng công trình
Móng công trình là một bộ phận kết cấu bên dưới của công trình, nó liên kết
với kết cấu chịu lực bên trên như cột, tường… Móng có nhiệm vụ tiếp thu tải
trọng từ công trình và truyền tải trọng đó phân tán xuống nền.Mặt tiếp xúc
giữa đáy móng với nền bắt buộc phải phẳng và nằm ngang (khôngcó độ
dốc). Mặt này được gọi là đáy móng. Khoảng cách h từ đáy móng tới mặt đất
tựnhiên gọi là chiều sâu chôn móng. Vì nền đất có cường độ nhỏ hơn nhiều
so với vật liệu bê tông, gạch, đá… nên phần tiếp giáp giữa công trình và nền
đất thường được mở rộng thêm, phần này được gọi là móng (có thể gọi là
bản móng). Để tiết kiệm vật liệu, người ta thường giật cấp hoặc vát góc
móng.Đối với móng BTCT thường gồm các bộ phận sau:

2

Hình 1.1 Nền và móng.
- Giằng móng (đà kiềng): Có tác dụng đỡ tường ngăn bên trên và làm giảm
độ lún lệch giữa các móng trong công trình. Khi giằng móng được kết hợp
làm dầm móng để giảm độ lệch tâm móng thì phải tính toán nó như một dầm
trong kết cấu khung.
- Cổ móng: Kích thước cổ móng có thể bằng với cột tầng trệt nhưng thường
được
mở rộng thêm mỗi phía 2,5cm để tăng lớp bê tông bảo vệ cốt thép trong cổ
móng.
- Móng (bản móng, đài móng): Thường có đáy dạng chữ nhật, bị vát có độ
dốc
vừa phải, được tính toán để có kích thước hợp lý (tính toán trong chương 2,
3).
- Lớp bê tông lót: Thường dày 100, bê tông đá 4x6 hoặc bê tông gạch vỡ,
vữa
ximăng mác 50÷100, có tác dụng làm sạch, phẳng hố móng, chống mất nước
xi măng,
ngoài ra nó còn làm ván khuôn để đổ bê tông móng.
- Cuối cùng là nền công trình.
1.2 ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÄT SOÁ LOAÏI ÑAÁT YEÁU.
Trong thöïc teá xaây döïng, chuùng ta thöôøng gaëp nhöõng loaïi ñaát y...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG - Người đăng: caothienvuong187
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG 9 10 361