Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích thông số kỹ thuật về dầu

Được đăng lên bởi manhmda54
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ DẦU, MỠ NHỜN
I. CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT
II. NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY/ĐIỂM CHỚP CHÁY CLEVELAND (cốc hở)
III. TRỊ SỐ KIỀM TỔNG TBN (ASTM D 2896)
IV. TRỊ SỐ AXÍT TỔNG (TAN)
V. TRỊ SỐ TRUNG HÒA:
VI. ĂN MÒN LƯU HUỲNH
VII. ĂN MÒN LÁ ĐỒNG
VIII. TÍNH ỔN ĐỊNH OXY HÓA
IX. DẦU THẮNG
X. CHỈ SỐ ALKALINITY
11. PHÂN LOẠI NLGI

Giải thích các thông số kĩ thuật về dầu, mỡ nhờn
I. CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT (Viscosity Index – VI ): Là

sự thay đổi độ nhớt của dầu nhờn

trong khoản nhiệt độ cho trước.
Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi lớn theo nhiệt độ VI thấp.
Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi nhỏ theo nhiệt độ VI cao.
Trong đồ thị ASTM: độ dốc của đường thẳng biểu thị độ nhớt so với nhiệt độ chỉ ra tính chất của
VI:
Dốc nhiều (cao): VI thấp
Dốc ít (thấp): VI cao
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ DẦU NHỜN CÓ VI CAO?
Phải chọn dầu gốc có VI cao.
Phải thêm phụ gia cải thiện tăng cường độ nhớt (VII - Viscosity Index Improver)
Hoặc phải phối hợp cả hai phương pháp nói trên

II. NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY/ĐIỂM CHỚP CHÁY CLEVELAND (cốc hở)
a. Định nghĩa nhiệt độ chớp cháy (NĐCC), điểm chớp cháy (ĐCC):
NĐCC là nhiệt độ thấp nhất mà tại áp suất khí quyển (101, 3 KPa), mẫu dầu nhớt được nung nóng
đến bốc hơi và bắt lửa. Mẫu sẽ chớp cháy khi có ngọn lửa và lan truyền tức thì ra khắp bề mặt

của mẫu dầu.
Như vậy:
Nhiệt độ chớp cháy là nhiệt độ mà tại đó lượng hơi thoát ra từ bề mặt của mẫu dầu nhờn sẽ bốc
cháy khi có ngọn lửa đưa vào.
Và:
Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi thoát ra từ mẫu dầu nhờn vần tiếp tục cháy được trong 5 giây gọi
là điểm bắt lửa.
Điểm chớp cháy và điểm bắt lửa phụ thuộc vào độ nhớt của dầu nhờn:
Dầu nhờn có độ nhớt thấp thì điểm chớp cháy và điểm bắt lửa thấp
Ngược lại, dầu nhờn có độ nhớt cao điểm chớp cháy và điểm bắt lửa cao.
Điểm chớp cháy và điểm bắt lửa cũng phụ thuộc vào loại dầu gốc:
Dầu gốc loại Napthenic có điểm chớp cháy và điểm bắt lửa nhỏ hơn dầu gốc Paraffinic khi có
cùng độ nhớt.
Nói chung, đối với các hợp chất tương tự nhau thì điểm chớp cháy và điểm bắt lửa tăng khi trọng
lượng phân tử tăng.
Ví dụ: dầu nhờn, dầu FO, DO, dung môi…
* TẠI SAO PHẢI CẦN THỬ NGHIỆM VÀ XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY?
Vì:
Phòng chống cháy nổ khi dầu nhờn làm việc ở nhiệt độ cao.
Tránh tổn thất hoặc hao hụt (bay hơi) nghĩa là dầu nhờn phải làm việc trong môi trường mà nhiệt
độ cao nhất tại đó phải thấp hơn nhiệt độ chớp cháy của dầu để tránh tổn thất của dầu nhờn do
bay hơi cũng như cháy nổ.
Thông thường nhiệt độ chớp cháy của dầu đã sử dụng không thay đổi nhiều so với dầu mới. Nếu
thấp hơn nhiều là ...
GIẢI THÍCH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ DẦU, MỠ NHỜN
I. CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT
II. NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY/ĐIỂM CHỚP CHÁY CLEVELAND (cốc hở)
III. TRỊ SỐ KIỀM TỔNG TBN (ASTM D 2896)
IV. TRỊ SỐ AXÍT TỔNG (TAN)
V. TRỊ SỐ TRUNG HÒA:
VI. ĂN MÒN LƯU HUỲNH
VII. ĂN MÒN LÁ ĐỒNG
VIII. TÍNH ỔN ĐỊNH OXY HÓA
IX. DẦU THẮNG
X. CHỈ SỐ ALKALINITY
11. PHÂN LOẠI NLGI
Giải thích các thông số kĩ thuật về dầu, mỡ nhờn
I. CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT (Viscosity Index VI): Là sự thay đổi độ nhớt của dầu nhờn
trong khoản nhiệt độ cho trước.
Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi lớn theo nhiệt đ VI thấp.
Dầu nhờn có độ nhớt biến đổi nhỏ theo nhiệt độ VI cao.
Trong đồ thị ASTM: độ dốc của đường thẳng biểu thị độ nhớt so với nhiệt độ chra tính chất của
VI:
Dốc nhiều (cao): VI thấp
Dốc ít (thấp): VI cao
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ DẦU NHỜN CÓ VI CAO?
Phải chọn dầu gốc có VI cao.
Phải thêm phụ gia cải thiện tăng cường độ nhớt (VII - Viscosity Index Improver)
Hoặc phải phối hợp cả hai phương pháp nói trên
II. NHIỆT ĐỘ CHỚP CHÁY/ĐIỂM CHỚP CHÁY CLEVELAND (cốc hở)
a. Định nghĩa nhiệt độ chớp cháy (NĐCC), điểm chớp cháy (ĐCC):
NĐCC là nhiệt độ thấp nhất mà tại áp suất khí quyển (101, 3 KPa), mẫu dầu nhớt được nung nóng
đến bốc hơi bắt la. Mẫu sẽ chớp cháy khi ngọn la lan truyền tc thì ra khắp bề mặt
Giải thích thông số kỹ thuật về dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thích thông số kỹ thuật về dầu - Người đăng: manhmda54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Giải thích thông số kỹ thuật về dầu 9 10 15