Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - CHƯƠNG 17: ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

Được đăng lên bởi leminhthanhth
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 8704 lần   |   Lượt tải: 70 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 17: ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

CHƯƠNG 17.
ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ (2 LT)

17.1. Cơ sở chung và phân loại các phương pháp đo lưu lượng.
17.1.1. Cơ sở chung về đo lưu lượng chất lỏng và chất khí (chất lưu):
Chất lưu là các môi trường vật chất ở dạng lỏng hoặc khí tồn tại dưới những
điều kiện nhiệt độ, áp suất, thể tích được xác định bởi các định luật nhiệt động
học. Dưới tác dụng của lực bên ngoài, ví dụ sự chênh lệch áp suất, chất lưu sẽ
chuyển động, chuyển động này được đặc trưng bởi dòng chảy với các thông số:
vận tốc, khối lượng riêng, áp suất và nhiệt độ ở các điểm khác nhau của chất lưu,
độ nhớt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt lượng riêng… Thông số thường cần quan tâm
nhất của sự chuyển động này là vận tốc và lưu lượng của chất lưu, khi đó thường
xem các thông số còn lại là không đổi. Một trong số các tham số quan trọng của
quá trình công nghệ là lưu lượng các chất chảy qua ống dẫn.
Lưu lượng vật chất là số lượng chất ấy chảy qua tiết diện ngang của ống dẫn
trong một đơn vị thời gian. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả của
hệ thống điều khiển tự động các quá trình công nghệ cần phải đo được chính xác
thể tích và lưu lượng các chất. Việc đo lưu lượng là một phần thiết yếu trong mọi
quá trình công nghiệp và trong các ngành công nghệ. Đo lưu lượng đóng một vai
trò vô cùng quan trọng cũng như việc đo nhiệt độ, áp suất, mức chất lỏng…
Trong việc đo lưu lượng, ta cần phân biệt:
- Lưu lượng được tính bằng thể tích trên đơn vị thời gian:
(m3/s)
Qv = V/t
- Lưu lượng được tính bằng trọng khối trên một đơn vị thời gian:
(kg/s)
Qm = m/t
Khi biết tỉ trọng ρ của môi trường cần đo thì hai loại lưu lượng trên được tính
bằng phương trình:
Qm = Qv.ρ
- Lưu lượng tức thời: được tính theo công thức:
Q=

dV
dt

với V là thể tích của chất lưu.
- Lưu lượng trung bình: được tính theo công thức:
Qtb = V .(t 2 − t1 )

với (t 2 − t1 ) là khoảng thời gian đo.
Trong quá trình sản xuất của các ngành công nghiệp hoá chất, chế biến, điện
năng… lưu lượng tính bằng trọng khối cần biết nhưng cũng khó đo đạc hơn.
Trong một hệ thống khép kín, lưu lượng tính bằng trọng khối, lưu khối cố định
trong khi đó lưu lượng tính bằng thể tích thay đổi theo nhiệt độ và áp suất.
Môi trường đo khác nhau được đặc trưng bằng tính chất hoá lý và các yêu cầu
công nghệ, do đó mà ta có nhiều phương pháp đo lưu lượng dựa trên những

GV: Lê Quốc Huy_Bộ môn TĐ-ĐL_Khoa Điện

1

GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 17: ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - CHƯƠNG 17: ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ - Người đăng: leminhthanhth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
GIÁO ÁN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG - CHƯƠNG 17: ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ 9 10 440