Ktl-icon-tai-lieu

Giao thức khởi tạo phiên SIP

Được đăng lên bởi khang203
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3636 lần   |   Lượt tải: 16 lần
SIP –NGN

...