Ktl-icon-tai-lieu

giao tiếp I2C

Được đăng lên bởi Trung Phan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tác giả: Nguyễn Chí Linh

 

 

Tóm tắt: 
Giới thiệu chung về I2C 
‐  Đặc điểm chung về  I2C: giao thức, địa chỉ 
‐  Các chế độ hoạt động: master‐slave, multi‐master 
Module I2C trong Vi điều khiển PIC 
‐  Cấu trúc phần cứng 
‐  Chế độ hoạt động: Master, Slave, Multi‐master 
 

 

1. 

Giới thiệu chung về I2C 

 

Ngày nay trong các hệ thống điện tử hiện đại, rất nhiều ICs hay thiết bị ngoại vi cần 
phải giao tiếp với các ICs hay thiết bị khác – giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vói mục tiêu 
đạt được hiệu quả cho phần cứng tốt nhất với mạch điện đơn giản, Phillips đã phát triển 
một chuẩn giao tiếp nối tiếp 2 dây được gọi là I2C. I2C là tên viết tắt của cụm từ Inter ‐ 
Intergrated Circuit – Bus giao tiếp giữa các IC với nhau. 
 

Lịch sử I2C – Thêm vào đây…(Phần này sẽ thêm sau…) 
 

I2C mặc dù được phát triển bới Philips, nhưng nó đã được rất nhiều nhà sản xuất IC 
trên thế giới sử dụng. I2C trở thành một chuẩn công nghiệp cho các giao tiếp điều khiển, có 
thể kể ra đây một vài tên tuổi ngoài Philips như: Texas Intrument (TI), Maxim‐Dallas, 
analog Device, National Semiconductor … Bus I2C được sử dụng làm bus giao tiếp ngoại 
vi cho rất nhiều loại IC khác nhau như các loại Vi điều khiển 8051, PIC, AVR, ARM, chíp 
nhớ như RAM tĩnh (Static Ram), EEPROM, bộ chuyển đổi tương tự số (ADC), số tương tụ 
(DAC), IC điểu khiển LCD, LED… 
 

 

Hình 1.1. BUS I2C và các thiết bị ngoại vi 



Tác giả: Nguyễn Chí Linh

 

 
 
 

1.1. 

Đặc điểm giao tiếp I2C 

 

Một giao tiếp I2C gồm có 2 dây: Serial Data (SDA) và Serial Clock (SCL). SDA là đường 
truyền dữ liệu 2 hướng, còn SCL là đường truyền xung đồng hồ và chỉ theo một hướng. 
Như hình vẽ trên, khi một thiết bị ngoại vi kết nối vào đường I2C thì chân SDA của nó sẽ 
nối với dây SDA của bus, chân SCL sẽ nối với dây SCL. 
 

Hình 1.2. Kết nối thiết bị vào bus I2C ở chế độ chuẩn (Standard mode) 
 

và chế độ nhanh (Fast mode) 
 

Mỗi dây SDA hay SCL đều được nối với điện áp dương của nguồn cấp thông qua một 
điện trở kéo lên (pull‐up resistor). Sự cần thiết của các điện trở kéo này là vì chân giao tiếp 
I2C của các thiết bị ngoại vi thường là dạng cực máng hở (open‐drain or open‐collector). 
Giá trị của các điện trở này khác nhau tùy vào từng thiết bị và chuẩn giao tiếp, thường dao 
động trong khoảng 1KΩ đến 4.7KΩ. 
 

Trở lại với hình 1.1, ta thấy có rất nhiều thiết bị (ICs) cùng được kết nối vào một bus 
I2C, tuy nhiên sẽ không xảy ra chuyện nhầm lẫn giữa các thiết bị, bởi mỗi thi...
http://lab3i.com Tác gi: Nguyn Chí Linh
Tómtt:
GiithiuchungvềI2C
‐ ĐặcđimchungvềI2C:giaothc,địach
‐ Cácchếđộhotđộng:masterslave,multimaster
ModuleI2CtrongViđiukhinPIC
‐ Cutrúcphncng
‐ Chếđộhotđộng:Master,Slave,Multimaster
1. GiithiuchungvềI2C
Ngàynaytrongcáchệthngđintửhinđại,rtnhiuICshaythiếtbịngoivicn
phigiaotiếpvicácICshaythiếtbịkhácgiaotiếpvithếgiibênngoài.Vóimctiêu
đạtđượchiuquảchophncngttnhtvimchđinđơngin,Phillipsđãpháttrin
mtchungiaotiếpnitiếp2yđượcgiI2C.I2CtênviếtttcacmtừInter‐
IntergratedCircuitBusgiaotiếpgiacácICvinhau.
LchsửI2CThêmvàođây…(Phnnàysẽthêmsau…)
I2CmcđượcpháttrinbiPhilips,nhưngđãđượcrtnhiunhàsnxutIC
trênthếgiisửdng.I2Ctrởthànhmtchuncôngnghipchocácgiaotiếpđiukhin,
thểkểrađâymtvàitêntuingoàiPhilipsnhư:TexasIntrument(TI),MaximDallas,
analogDevice,NationalSemiconductorBusI2Cđượcsửdnglàmbusgiaotiếpngoi
vichortnhiuloiICkhácnhaunhưcácloiViđiu khin8051,PIC,AVR,ARM,chíp
nhớnhưRAMtĩnh(StaticRam),EEPROM,bộchuynđổitươngtựsố(ADC),sốtươngtụ
(DAC),ICđiukhinLCD,LED…
Hình1.1.BUSI2Ccácthiếtbịngoivi
giao tiếp I2C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao tiếp I2C - Người đăng: Trung Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
giao tiếp I2C 9 10 463