Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình bài tập pascal

Được đăng lên bởi van11cvl
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5370 lần   |   Lượt tải: 11 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Ngôn ngữ Lập trình
Pascal một phần quan trọng trong học phần Tin học Đại cương thuộc các khối
ngành Khoa học Tự nhiên, đặc biệt là ngành Công nghệ Thông tin.
Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên bước đầu làm quen với công
việc lập trình, chúng tôi đã biên soạn bộ Giáo Trình Bài tập Pascal nhằm giúp cho
sinh viên một tài liệu học tập, rèn luyện tốt kh năng lập trình, tạo nền tảng vững
chắc cho các môn học tiếp theo trong chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ Thông
tin .
Giáo trình bai gồm rất nhiều bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Các bài tập này được
biên soạn dựa trên khung chương trình giảng dạy môn Tin học Đại cương. Bên cạch
đó, chúng tôi cũng bổ sung một số bài tập dựa trên sở một số thuật toán chuẩn với
các cấu trúc dữ liệu được mở rộng nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp lập trình cho
sinh viên.
Nội dung của giáo trình được chia thành 10 chương. Trong mỗi chương đều có phần
tóm tắt thuyết, phần bài tập mẫu cuối cùng phần bài tập tự giải để bạn đọc tự
mình kiểm tra những kiến thức kinh nghiệm đã học. Trong phần bài tập mẫu, đối
với những bài tập khó hoặc có thuật toán phức tạp, chúng tôi thường nêu ra ý tưởng và
giải thuật trước khi viết chương trình cài đặt.
Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại
học Khoa học Huế đã giúp đỡ, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh nội dung giáo trình này.
Chúng tôi hy vọng sớm nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình của bạn đọc về
nội dung, chất lượng và hình thức trình bày để giáo trình này ngày một hoàn thiện hơn.
Huế, Tháng 07 Năm 2004
CÁC TÁC GIẢ
Giáo trình bài tập pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình bài tập pascal - Người đăng: van11cvl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo trình bài tập pascal 9 10 400