Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chi tiết máy

Được đăng lên bởi hungenr
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 5: CHI TIẾT MÁY
CÁC MỐI GHÉP CHI TIẾT MÁY
BÀI 23 :.MỐI GHÉP ĐINH TÁN
1.Khái niệm
Mối ghép đinh tán là mối ghép cố định không thể tháo được ,
dùng để ghép chặt các chi tiết lại với nhau bằng đinh tán.
2.Đặc điểm cấu tạo
- Đặc điểm mối ghép cố định , không tháo được
-Cấu tạo: Mối ghép đinh tán gồm các tấm ghép và đinh tán (hình 1)
+ Đinh tán có nhiều dạng (hình 2)

a,

b,

c,

d,

e

Hình 2

Hình 1

a, Mũ bán cầu

b,Mũ chỏm cầu

c,Mũ chìm

d, Mũ nửa chìm

e,Mũ nổ

f, Mũ đinh rỗng

Đinh tán gồm hai phần : Mũ đinh và đinh tán
Thân đinh hình viên trụ
Mũ đinh được gia công sẵn một đầu với các hình dạng như (hình 2)
đầu còn lại được hình thành được hình thành sau khi tán vào mối ghép .
+Vật liệu làm đinh tán phải có tính dẻo , dễ tán , không ăn tôi do vậy
thường dùng thép ít các bon như CT2 - CT5 hoặc thép 10, 15 trong điều kiện
làm việc nhẹ dùng kim loại màu Cu như : l 62, B 65, Π 18 và Al
+ Tấm ghép được gia công lỗ lồng đinh bằng phương pháp khoan
hoặc đột . Đột lỗ cho năng suất cao nhưng mép lỗ thường bị nứt do vậy với
vcác chi tiết quan trọng người ta thường dùng phương pháp khoan hoặc đột
để lượng dư rồi khoan mở rộng.
- Tán đinh có thể thực hiện bằng tay hoặc bằng máy với hai phương
pháp tán nóng hoặc tán nguội
+Tán nguội khi đinh tán có d < 10 mm

+ Tán nóng khi đinh tán có d > 10 mm
Với phương pháp tán nóng , sau khi lồng đinh vào lỗ tán , nung nóng
đầu tạo mũ đinh thứ hai đến nhiệt độ 960- 11000c rồi mới tán
3. Trạng thái làm việc của mối ghép đinh tán
3.1.Tán nóng
Nung nóng phần thân đinh đến nhiệt độ 960 - 1100 0c . Khi nguội đinh
bị co lại theo chiều dọc và ngang thân đinh.
Co theo chiều chiều dọc trục đinh
gây nên lực xiết chặt các tấm ghép
lại với nhau tạo nên Fms giưã hai tấm.
(hình 3)
-Co theo chiều ngang tạo thành khe hở giữa lỗ lồng đinh và thân đinh
thường mối ghép đinh tán chịu tải trọng ngang P làm cho các tầm ghép có xu
hướng trượt lên nhau .
+Nếu P < Fms mối ghép chắc chắn không có hiện tượng trượt
+Nếu P > Fms các tấm ghép có sự trượt với một khoảng bằng khe hở
giữa lỗ lồng đinh và thân đinh làm cho đinh bị cắt , dập , uốn.
Vậy để giảm biến dạng thân đinh chỉ cần nung nóng phần tạo mũ đinh
như vậy việc tạo mũ đinh đơn giản mà đảm bảo độ bền đinh và chất lượng
mối ghép.
3.2.Tán nguội
Đặc điểm: Giữa lỗ lồng đinh và thân đinh có khe hở rất nhỏ
- Khi có lực tác dụng thân đinh sẽ truyền tải ngay từ tấm 1 đến tấm 2
-Dưới tác dụng của ngoại lực P thân đinh chủ yếu chịu biến dạng cắt
tại bề mặt tiếp xúc giữa các tấm.
4. Tính toán mối ghép...
CHƯƠNG 5: CHI TIẾT MÁY
CÁC MỐI GHÉP CHI TIẾT MÁY
BÀI 23 :.MỐI GHÉP ĐINH TÁN
1.Khái niệm
Mối ghép đinh tán là mối ghép cố định không thể tháo được ,
dùng để ghép chặt các chi tiết lại với nhau bằng đinh tán.
2.Đặc điểm cấu tạo
- Đặc điểm mối ghép cố định , không tháo được
-Cấu tạo: Mối ghép đinh tán gồm các tấm ghép và đinh tán (hình 1)
+ Đinh tán có nhiều dạng (hình 2)
a, b, c, d, e
Hình 2 Hình 1
a, Mũ bán cầu b,Mũ chỏm cầu c,Mũ chìm
d, Mũ nửa chìm e,Mũ nổ f, Mũ đinh rỗng
Đinh tán gồm hai phần : Mũ đinh và đinh tán
Thân đinh hình viên trụ
đinh được gia công sẵn một đầu với các nh dạng như (hình 2)
đầu còn lại được hình thành được hình thành sau khi tán vào mối ghép .
+Vật liệu làm đinh tán phải nh dẻo , dễ tán , không ăn tôi do vậy
thường dùng thép ít các bon như CT2 - CT5 hoặc thép 10, 15 trong điều kiện
làm việc nhẹ dùng kim loại màu Cu như : l 62, B 65,
Π
18 và Al
+ Tấm ghép được gia công lỗ lồng đinh bằng phương pháp khoan
hoặc đột . Đột lỗ cho năng suất cao nhưng mép lỗ thường bị nứt do vậy với
vcác chi tiết quan trọng người ta thường dùng phương pháp khoan hoặc đột
để lượng dư rồi khoan mở rộng.
- Tán đinh thể thực hiện bằng tay hoặc bằng máy với hai phương
pháp tán nóng hoặc tán nguội
+Tán nguội khi đinh tán có d < 10 mm
Giáo trình chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chi tiết máy - Người đăng: hungenr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo trình chi tiết máy 9 10 670