Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Được đăng lên bởi tranquoctuan
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 10968 lần   |   Lượt tải: 53 lần
Chương 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm về quá trình hình thành sản phẩm cơ khí
1.1.1.Khái niệm về sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí có thể là một chi tiết độc lập được chế tạo bằng kim loại hay một
cụm chi tiết kim loại và phi kim loại được lắp ghép với nhau tạo thành một sản phẩm
hoàn chỉnh phục vụ cho nhu cầu sử dụng cụ thể.
Ví dụ: nhà máy cơ khí thực phẩm chuyên chế tạo các máy móc, dây chuyền sản
xuất và các phụ tùng thay thế cho ngành chế biến thực phẩm như là các băng tải, gầu
tải…các chi tiết khung sàn, bộ truyền động được làm bằng sắt thép còn băng tải, gầu
tải được làm bằng cao nhựa. Nhà máy cơ khí ôtô xe máy chuyên sản xuất phụ tùng
như: pittông, xylanh, lốc máy…..Nhà máy sản xuất bạc đạn chuyên sản xuất tất cả các
loại bạc đạn trong đó bao gồm bi trượt, bạc trươt, ổ đỡ...làm bằng kim loại còn các bộ
phận như là roong, phớt cao su là các chi tiết phi kim loại.
1.1.2. Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí:
Quá trình hình thành sản phẩm cơ khí được mô tả bằng mô hình dưới đây:
NC-PT
SP

XH-TT

T-TH
SX

SP
XH – TT
T – TH
NC – PT
CT
CBSX và TCSX
SX

:
:
:
:
:
:
:

CT

CBSX&TCSX

Sản phẩm.
Xã hội – thị trường.
Tiếp thị.
Nghiên cứu – phát triển.
Chế thử.
Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất.
Sản xuất.

Tiếp thị: là đầu mối cung cấp giữa cung và cầu.
- Chào và bán hàng.
- Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm công ty, xí nghiệp đang
sản xuất.
- Kích thích nhu cầu chính đáng mới, qua đó tạo ra thị trường mới.
- Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng, chất lượng và những yêu cầu khác.
Bộ phận nghiên cứu và phát triển:
- Nghiên cứu để cải tiến sản phẩm đang sản xuất.
- Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới do thị trường yêu cầu.
1

- Nghiên cứu các công nghệ mới đang ứng dụng vào lĩnh vực sản xuất của các xí
nghiệp.
Chế thử:
- Kiểm nghiệm về nguyên lý kết cấu và chất lượng sản phẩm sao cho thoả mãn điều
kiện tối ưu. Từ đó rút kinh nghiệm và thay đổi nếu cần đồng thời thăm dò thị trường
trước khi tiến hành sản xuất qui mô.
Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất: bao gồm chuẩn bị về thiết kế và chuẩn bị về
công nghệ.
- Chuẩn bị về thiết kế: do bộ phận kỹ thuật (nghiên cứu – phát triển) thực hiện có
nhiệm vụ thiết kế hoàn chỉnh trước khi đưa qua bộ phận sản xuất.
- Chuẩn bị về công nghệ: nhà công nghệ có nhiệm vụ đọc các bản vẽ thiết kế và các
yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm từ đó lập ra qui trình công nghệ sao cho sản xuất đạt
hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao nhất trong điều kiện sản xuất cho phép.
Công nghệ chế tạ...
Chương 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
1.1. Khái niệm về quá trình hình thành sản phẩm cơ khí
1.1.1.Khái niệm về sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí có thể là một chi tiết độc lập đưc chế to bằng kim loại hay một
cụm chi tiết kim loại phi kim loại được lắp ghép với nhau tạo thành một sản phẩm
hoàn chỉnh phục vụ cho nhu cầu sử dụng cụ thể.
dụ: nhà máy cơ khí thc phẩm chuyên chế to các máy móc, dây chuyền sản
xuấtcác phụ tùng thay thế cho ngành chế biến thc phẩm như các băng tải, gầu
tải…các chi tiết khung sàn, bộ truyền động được làm bằng sắt thép còn băng tải, gầu
tải được làm bằng cao nhựa. Nhà máy khí ôtô xe máy chuyên sản xuất phụ tùng
như: pittông, xylanh, lốc y…..Nhà máy sản xut bạc đạn chuyên sản xuất tất ccác
loại bạc đạn trong đó bao gồm bi trượt, bạc trươt,đỡ...làm bng kim loại còn các bộ
phận như là roong, phớt cao su là các chi tiết phi kim loại.
1.1.2. Mô hình hình thành sản phẩm cơ khí:
Quá trình hình thành sản phẩm kđược tbằng mô nh dưới đây:
SP : Sản phẩm.
XH – TT : Xã hội – thị trường.
T – TH : Tiếp thị.
NC – PT : Nghiên cứu – phát triển.
CT : Chế thử.
CBSX và TCSX : Chuẩn bị sản xuất và tổ chức sản xuất.
SX : Sản xuất.
Tiếp thị: là đầu mối cung cấp giữa cung và cầu.
- Chào và bán hàng.
- Nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng đối với sản phẩm công ty, xí nghiệp đang
sản xuất.
- Kích thích nhu cầu chính đáng mới, qua đó tạo ra thị trường mới.
- Dự báo về nhu cầu phát triển về số lượng, chất lượng và những yêu cầu khác.
Bộ phận nghiên cứu và phát triển:
- Nghiên cứu để cải tiến sản phẩm đang sản xuất.
- Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới do thị trường yêu cầu.
1
SP
XH-TT
T-TH
NC-PT CT
SX CBSX&TCSX
Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1 - Người đăng: tranquoctuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1 9 10 487