Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình điện tử cơ bản đầy đủ

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 570 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

MỤC LỤC
BÀI 1: NGUỒN MỘT CHIỀU
BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
BÀI 3: NGUỒN XOAY CHIỀU
BÀI 4: ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
BÀI 5: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN
BÀI 6: CUỘN DÂY - BIẾN ÁP
BÀI 7: ĐI ỐT – TRANSISTOR
BÀI 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI
BÀI 9: MẠCH ỔN ÁP NGUỒN
BÀI 10: MẠCH TẠO DAO ĐỘNG
BÀI 11: MOSFET – THYRISTOR

BÀI 1
1

NGUỒN MỘT CHIỀU
I - KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DÒNG ĐIỆN
1. Cấu trúc nguyên tử :
Tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất được
cấu tạo bởi hai phần là
- Một hạt nhân ở giữa các hạt mang điện tích dương gọi là Proton và các hạt trung hoà điện gọi
là Neutron.
- Các Electron (điện tử ) mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân .
- Bình thường các nguyên tử có trạng thái trung hoà về điện nghĩa là số Proton hạt nhân bằng số
electron ở bên ngoài nhưng khi có tác nhân bên ngoài như áp xuất, nhiệt độ, ma sát tĩnh điện, tác
động của từ trường .. thì các điện tử electron ở lớp ngoài cùng có thể tách khỏi quỹ đạo để trở
thành các điện tử tự do.
- Khi một nguyên tử bị mất đi một hay nhiều điện tử, chúng bị thiếu điện tử và trở thành ion
dương và ngược lại khi một nguyên tử nhận thêm một hay nhiều điện tử thì chúng trở thành ion
âm.
2 . Bản chất dòng điện và chiều dòng điện .
Khi các điện tử tập trung với mật độ cao chúng tạo lên hiệu ứng tích điện
- Dòng điện chính là dòng chuyển động của các hạt mang điện như điện tử , ion.
- Chiều dòng điện được quy ước đi từ dương sang âm ( ngược với chiều chuyển động của các
điện tử - đi từ âm sang dương )
3. Tác dụng của dòng điện :
Khi có một dòng điện chạy qua dây dẫn điện như thí nghiệm sau :

Ta thấy rằng dòng điện đã tạo ra một từ trường xung quanh để làm lệch hướng của nam châm,
khi đổi chiều dòng điện thì từ trường cũng đổi hướng => làm nam châm lệch theo hướng ngược
2

lại.
- Dòng điện chạy qua bóng đèn làm bóng đèn phát sáng và sinh nhiệt năng
- Dòng điện chạy qua động cơ làm quay động cơ quay sinh ra cơ năng
- Khi ta nạp ác quy các cực của ắc quy bị biến đổi và dòng điện có tác dụng hoá năng..
Như vậy dòng điện có các tác dụng là tác dụng về nhiệt , tác dụng về cơ năng , tác dụng về từ
trường và tác dụng về hoá năng.
II- DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU.
1. Cường độ dòng điện :
Là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện hay đặc trưng cho số lượng các điện tử đi
qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian –
Ký hiệu là I
- Dòng điện một chiều là dòng chuyển động theo một hướng nhất định từ dương sang âm theo
quy ước hay là dòng chuyển động theo...
GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
MỤC LỤC
BÀI 1: NGUỒN MỘT CHIỀU
BÀI 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
BÀI 3: NGUỒN XOAY CHIỀU
BÀI 4: ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG
BÀI 5: ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN
BÀI 6: CUỘN DÂY - BIẾN ÁP
BÀI 7: ĐI ỐT – TRANSISTOR
BÀI 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI
BÀI 9: MẠCH ỔN ÁP NGUỒN
BÀI 10: MẠCH TẠO DAO ĐỘNG
BÀI 11: MOSFET – THYRISTOR
BÀI 1
1
giáo trình điện tử cơ bản đầy đủ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình điện tử cơ bản đầy đủ - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
giáo trình điện tử cơ bản đầy đủ 9 10 513