Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình GXD

Được đăng lên bởi nguyenhieuxaydung
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1971 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG
TỦ SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ XÂY DỰNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG TRÌNH GXD
(Second Edition)

ThS Nguyễn Thế Anh, Ks. Lê Công Toản, CN. Mai Chí Linh và các cộng sự tại GXD JSC

Tham gia khóa Thực hành phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ hoàn công
tại Công ty Giá Xây Dựng, đăng ký với Ms Thu An, 0985 099 938

0

LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 4
CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU ......................................................................................... 5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ
CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH ................................................................. 6
I. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QLCL GXD ..........................................................6
1. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................6
2. Sơ lược về phần mềm QLCL GXD ......................................................................6
3. Kênh video youtube.com/hosochatluong ..............................................................8
4. Diễn đàn trao đổi về phần mềm QLCL GXD .......................................................8
II. SỬ DỤNG PHẦN MỀM QLCL GXD LẬP VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT
LƯỢNG .......................................................................................................................8
1. Khởi động và giao diện .........................................................................................8
1.1. Menu Ribbon ..................................................................................................8
1.2. Các nút tích dùng để ẩn / hiện các nhóm sheet biên bản ................................8
2. Các tùy chọn .........................................................................................................9
3. Các tiện ích trong menu Tiện ích ........................................................................11
4. Giới thiệu chung về quản lý liên kết các sheet ...................................................15
5. Chỉnh sửa mẫu biên bản, cá nhân hóa cho từng người dùng ..............................15
5.1. Sửa file template ...........................................................................................16
5.1.1. Nhập các thông tin ở sheet Thông tin ....................................................16
5.1.2. Sửa biểu mẫu ở các sheet biên bản .....................
Tham gia khóa Thực hành phần mềm QLCL GXD lập hồ sơ hoàn công 0
tại Công ty Giá Xây Dựng,  Ms Thu An, 0985 099 938
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG TRÌNH GXD
(Second Edition)
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁ XÂY DỰNG
TỦ SÁCH QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ XÂY DỰNG
ThS Nguyễn Thế Anh, Ks. Lêng Toản, CN. Mai Chí Linh và các cộng sự tại GXD JSC
Giáo trình GXD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình GXD - Người đăng: nguyenhieuxaydung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Giáo trình GXD 9 10 342