Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hàn

Được đăng lên bởi Thanh Sang Nguyen
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2819 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn

Khoa Cơ Khí

LỜI MỞ ĐẦU
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao
động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh và Xã Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng Nghề, Trung
Cấp Nghề Hàn.
Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu vực Miền trung
và Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu tư mới, năng lực đội ngũ giáo viên ngày
càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo của nhà Trường, đáp
ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng
các yêu cầu sau đây:
• Yêu cầu của người học.
• Nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực nghề Hàn.
• Cung cấp lao động kỹ thuật cho Doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.
Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường trong thời gian qua các giáo viên trong
khoa Cơ khí đã dành thời gian tập trung biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy
nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề.
Nhóm biên soạn đã vận dụng sáng Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề,
nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh và Xã Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng Nghề, Trung
Cấp Nghề Hàn.
Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu vực Miền trung
và Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu tư mới, năng lực đội ngũ giáo viên ngày
càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo của nhà Trường, đáp
ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng
các yêu cầu sau đây:
• Yêu cầu của người học.
Nhu cầu về chất tạo vào việc biên soạn giáo trình các mô đun chuyên môn Hàn. Nội dung giáo
trình có thể đáp ứng để đào tạo cho từng cấp trình độ và có tính liên thông cho 3 cấp trình độ ( Sơ
cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề).
Mặt khác nội dung của mô đun phải đạt được các tiêu chí quan trọng theo mục tiêu, hướng tới
đạt chuẩn quốc tế cho ngành Hàn. Vì thế giáo trình mô đun đã bao gồm các nội dung như sau:
• Trình độ kiến thức
• Kỹ năng thực hành
• Tính quy trình trong công nghiệp
• Năng lực người học và tư duy về mô đun được đào tạo ứng dụng trong thực tiễn.
• Phẩm chất văn hóa nghề được đào tạo.
Trong quá trình biên soạn giáo trình Khoa đã tham khảo ý kiến từ các Doanh nghệp trong
nước, giáo trình của các trường Đại học, học viện... Nhóm biên soạn đã hết s...
Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn Khoa Cơ Khí
LỜI MỞ ĐẦU
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao
động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng Nghề, Trung
Cấp Nghề Hàn.
Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu vực Miền trung
Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu mới,ng lực đội ngũ giáo viên ngày
càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo của nhà Trường, đáp
ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng
các yêu cầu sau đây:
Yêu cầu của người học.
Nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực nghề Hàn.
Cung cấp lao động kỹ thuật cho Doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.
Dưới s chỉ đạo của Ban Giám Hiệu n trường trong thời gian qua các giáo viên trong
khoa khí đã dành thời gian tập trung biên soạn giáo trình, cải tiến phương pháp giảng dạy
nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề.
Nhóm biên soạn đã vận dụng sáng Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề,
nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động kỹ thuật và hội nhập.
Bộ Lao Động thương Binh Hội đã ban hành chương trình khung Cao Đẳng Nghề, Trung
Cấp Nghề Hàn.
Là một Trường đào tạo nghề đã có bề dày hơn 40 năm của Tỉnh Bình Định, khu vực Miền trung
Tây nguyên; với quy mô trang thiết bị luôn được đầu mới,ng lực đội ngũ giáo viên ngày
càng được tăng cường. Việc biên soạn giáo trình phục vụ công tác đào tạo của nhà Trường, đáp
ứng yêu cầu mục tiêu của chương trình khung do Bộ LĐTB và XH ban hành cũng nhằm đáp ứng
các yêu cầu sau đây:
Yêu cầu của người học.
Nhu cầu về chất tạo vào việc biên soạn giáo trình các đun chuyên môn Hàn. Nội dung giáo
trình có thể đáp ứng để đào tạo cho từng cấp trình độ và có tính liên thông cho 3 cấp trình độ ( Sơ
cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề).
Mặt khác nội dung của đun phải đạt được các tiêu chí quan trọng theo mục tiêu, hướng tới
đạt chuẩn quốc tế cho ngành Hàn. Vì thế giáo trình mô đun đã bao gồm các nội dung như sau:
Trình độ kiến thức
Kỹ năng thực hành
Tính quy trình trong công nghiệp
Năng lực người học và tư duy về mô đun được đào tạo ứng dụng trong thực tiễn.
Phẩm chất văn hóa nghề được đào tạo.
Trong quá trình biên soạn giáo trình Khoa đã tham khảo ý kiến từ các Doanh nghệp trong
nước, giáo trình của các trường Đại học, học viện... Nhóm biên soạn đã hết sức cố gắng để giáo
trình đạt được chất lượng tốt nhất. Do trình độ còn nhiều hàn chế nên không thể tránh khỏi thiếu
sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp t các đồng nghiệp, các bạn đọc để giáo trình được
hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn! Quy nhơn, tháng 09/2009
Giáo Viên Khoa Cơ Khí
Mô đun GÁ LẮP KẾT CẤU HÀN – MĐ14 - 1 -Trung cấp nghề
&
Cao đẳng nghề
giáo trình hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hàn - Người đăng: Thanh Sang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
giáo trình hàn 9 10 323