Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ thuật an toàn

Được đăng lên bởi Quảng Cáo Led
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
KHOA ĐIỆN

GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT AN TOÀN
(Lưu hành nội bộ)

ĐIỆN BIÊN, 2015

1

LỜI NÓI ĐẦU
1.1.

Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:

Là môn học chuyên môn nghề vận hành nhà máy thuỷ điện, môn học trang
bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về an toàn lao động và vệ
sinh môi trường.

1.2.

Mục tiêu thực hiện của môn học:

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng :
- Xác định được các nguyên nhân và nguy cơ có thể gây ra mất an toàn;
- Đảm bảo an toàn điện cho người và thiết bị;
- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu nạn nhân bị điện giật và tai nạn lao động...
- Xử lý được các trường hợp sự cố xảy ra.

1.3.

Nội dung chính của môn học:

- Kỹ thuật an toàn điện.
- An toàn cơ
- Phòng chống cháy nổ

2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................- 2 1. Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học:......................................................- 2 2. Mục tiêu thực hiện của môn học:....................................................- 2 3. Nội dung chính của môn học:.........................................................- 2 MỤC LỤC.............................................................................................- 3 BÀI 1. KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN......................................................- 4 1. Nguyên tắc chung.........................................................................- 4 2. Những biện pháp an toàn khi vận hành thiết bị điện........................- 14 3. Các biện pháp an toàn cho công tác thí nghiệm, đo đếm..................- 21 4. Cấp cứu người bị điện giật...........................................................- 23 5. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật an toàn và các biển báo an toàn về điện - 25 BÀI 2. AN TOÀN CƠ...........................................................................- 31 1. Các trường hợp, nguyên nhân gây ra tai nạn lao động cơ học...........- 31 2. Câp cứu người bị tai nạn lao động do cơ học gây ra........................- 32 BÀI 3. PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ.....................................................- 36 1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của công tác phòng chống cháy nổ.................- 36 2. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra cháy nổ..................................- 36 3. Những biện pháp phòng chống cháy nổ và chữa cháy.....................- 37 4. Phòng, chữa cháy với thiết bị điện................................................- 45 5. Bỏng và sơ cứu người bị bỏng....................................................
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
KHOA ĐIỆN
GIÁO TRÌNH
KỸ THUẬT AN TOÀN
(Lưu hành nội bộ)
ĐIỆN BIÊN, 2015
1
Giáo trình Kỹ thuật an toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ thuật an toàn - Người đăng: Quảng Cáo Led
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình Kỹ thuật an toàn 9 10 259