Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ

Được đăng lên bởi Song Het Minh
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TS. Nguyễn Thanh Hà

GIÁO TRÌNH

KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH
VÀ TỔNG ĐÀI SỐ

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI - 2009

M ỤC LỤC
Lời nói đầu
Mục lục
Chương 1. CÁC KIÉN THỨC TỔNG QUAN
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.6

Mạng và dịch vụ viễn thông
Mạng viễn thông
Khái niệm
Các thành phần của mạng viễn thông
Các phương pháp tổ chức mạng
Dịch vụ viễn thông
Khái niệm
Các dịch vụ viễn thông
Mạng'số đa dịch vụ (ISDN)
Tổng quan về tổng đài điện thoại
^
Lịch sử về xu hướng phát triển của tổng đài
Lịch sử kỹ thuật tổng đài
Xu hướng phát triển
Phân loại tổng đài điện tử
^
Phân loại theo phương thức chuyển mạch
Phân loại theo phương thức điều khiển
Phân loại theo vị trí
Phân loại theo tín hiệu
Tổng đài điện tử số SPC
Sự phát triển của tổng đài điện tử SPC
ư u điểm của cảc tổng đài kỹ thuật số SPC
Tính linh hoạt
Các tiện ích thuê bao
Tiện ích quản trị
Các ưu điểm thêm vào của kỹ thuật số
Sơ đồ khổi chức năng của tổng đài số SPC
Sơ đồ khối
Chức năng
Phân tích một cuộc gọi trong tổng đài SPC
Tín hiệu nhấc máy (o ff- hook)
Sự nhận dạng của thuê bao gọi
Sự phân phối bộ nhớ và các thiết bị dùng chung
Các chữ số địa chỉ
Phân tích chữ số
^
Thiết lập đường dẫn chuyển mạch

3
5
13
13
13
13
13
14
19
19
20
21
21
21
21
24
25
25
25
27
27
27
27
31
31
32
33
33
37
37
39
46
47
47
47
48
48
48

1.3.4.7
1.3.4.8
1.3.4.9
1.3.4.10

Dòng chuông và âm hiệuchuQng
Tín hiệu trả lời
Giám sát
Tín hiệu xóa kết nối

Chương 2. KỸ THUẬT CĨIUYẺN MẠCH KÊNH
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2
2.2.2.1
2 .1 2 2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4

Tổng quan về chuyểnmạch
Định nghĩa
Chuyển mạch kênh (Circuit Swithching)
Khái niệm
Đặc điểm
Chuyển mạch tin (MessaeeSvvithching)
Khái niệm'
Đặc điểm
Chuyển mạch gói
Khái niệm
Đặc điểm
ư u điểm
Chuyển mạch kênh
Phân loại
Chuyển mạch phân chia không gian (SDTS)
Chuyển mạch ghép (MPTS)
Chuyển mạch PCM
Chuyển mạch thời gian (T)
Chuyển mạch không gian (S)
Phối phép các cấp chuyển mạch
Chuyển mạch ghép TS
Chuyển mạch STS
Chuyển mạch TST
Nhận xét ’

Chương 3. KỸ THUẬT ĐIÈU KHIẺN
3.1
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.3

Tổng quan
Cấu trúc
phần cứng hệ thống điều khiển tổng đài SPC
Cẩu trúc chung
Sơ đồ khối
Chức năng
Nguyên lý làm việc
Các loại cấu trúc...
TS. Nguyễn Thanh Hà
GIÁO TRÌNH
K THUẬT CHUYỂN MẠCH
VÀ TỔNG ĐÀI S
N XUẤT BN KHOA HC VÀ KỸ THUT
NI - 2009
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ - Người đăng: Song Het Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH VÀ TỔNG ĐÀI SỐ 9 10 468