Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình máy điện 1

Được đăng lên bởi anhtrailang4
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH

MÁY ĐIỆN 1

1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÁY ĐIỆN
I. Khái niệm; Phân loại chung về Máy điện
1.Khái niệm:
- Dựa trên 2 hiện tượng : Điện và từ.
- Phát triển từ năm 1831 đến nay đã trải qua 4 giai đoạn phát triển.
- Hiện nay đã và đang được hoàn thiện về kích thước, công nghệ chế tạo, vật liệu
mới, công suất, hình dáng trên cơ sở cấu trúc cơ bản của máy điện.
 Định nghĩa:
MĐ là thiết bị điện từ, làm việc dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, được dùng để
biến đổi các dạng năng lượng như cơ năng thành điện năng, điện năng thành cơ
năng, hoặc biến đổi các thông số mạch điện như: điện áp, dòng điện, tần số, số
pha…
2. Phân loại chung về MĐ:

a) Theo trạng thái làm việc: Máy điện tĩnh (Máy biến áp); Máy điện quay (Máy
phát, động cơ).
b)Theo chức năng: Máy phát; Động cơ; máy hãm và các Máy điện đặc biệt khác.
c)Theo pha số: 1 pha; 2 pha; 3 pha và nhiều pha (6,9,12).
d) Theo loại dòng điện: Một chiều (DC); Xoay chiều (AC).
* Chú ý: Trong từng loại máy điện cụ thể, sẽ có cách gọi, phân loại riêng.
II. Các định luật dùng trong MĐ:
1. Định luật cảm ứng điện từ (Faraday):
a) Trường hợp là vòng dây (Máy điện):
Khi từ thong Φ biến thiên xuyên qua 1 vòng dây, trong vòng dây xuất hiện 1 sức
điện động cảm ứng, được xác định theo công thức Maxell:
e

d
dt

N
B

Nếu cuộn dây có số vòng dây là W thì sức điện động là :
e  W

d
d

dt
dt

V
e

- Chiều của Sđđ cảm ứng được xác định theo qui tắc Lens: A
B (ø)
Chiều của Sđđ cảm ứng có chiều mà dòng điện do nó sinh
S
ra sẽ tạo là từ thông luôn chống lại sức biến thiên của từ
thông sinh ra nó. Đây là sđđ truyền đạt, chiều được xác
định theo qui tắc Lens.
- ứng dụng: Máy biến áp:
b. Trường hợp là dây dẫn thẳng
( Máy phát và động cơ điện):
Sự biến thiên của từ thông có thể theo thời gian, cũng có thể theo vị trí.
 Khi thanh dẫn chuyển động thẳng góc với đường sức của từ từ trường không
đổi (B) thì trong thanh dẫn xuất hiện sđđ cảm ứng gọi là sđđ quay.
E  B.
- Có giá trị là :
e  B.. .sin 
Tổng quát là:
- Có chiều xác định bằng qui tắc bàn tay phải: (Phát biểu và giải thích quy tắc ).
2

- Như vậy: B = const, Φ = const nhưng v ≠ 0
Thì e ≠ 0. Với: α là góc tạo bởi chiều chuyển động


N
B



của  và chiều của các đường sức từ B
-Ứng dụng: Trong máy phát điện.
F
2. Định luật lực điện từ:
I
Khi thanh dẫn có dòng điện đi qua, đặt thẳng góc với A
đường sức của từ trường, thì thanh dẫn chịu tác động 1
B (ø)
lực điện từ:
S
- Có giá trị:
E  B..I
e  B..sin  .
Tổng quát:
- Chiều: Xác định bằngqui t...
1
GIÁO TRÌNH
MÁY ĐIỆN 1
Giáo trình máy điện 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình máy điện 1 - Người đăng: anhtrailang4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Giáo trình máy điện 1 9 10 839