Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1917 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG TRUNG HỌC CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ

THIẾT KẾ
ĐƯỜNG Ô TÔ

1

NĂM 2007
TRƯỜNG TRUNG HỌC CẦU ĐƯỜNG VÀ DẠY NGHỀ
NGUYỄN TIẾN SỸ

THIẾT KẾ
ĐƯỜNG Ô TÔ
Tài liệu dùng cho giảng dạy và học tập
hệ THCĐ thời gian đào tạo 24 tháng

2

HÀ TÂY - NĂM 2007

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

Trang

Chương 1
MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG Ô TÔ
1.1 Vai trò của đường ô tô trong giao thông vận tải
1.2 Các bộ phận của đường ô tô
1.3 Quan hệ giữa ô tô và đưòng
1.4 Trích dẫn yêu cầu thiết kế đường ô tô theo TCVN 4054-2005
Chương 2
THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN ĐƯỜNG
2.1 Những khái niệm cơ bản
2.2 Thiết kế các yếu tố kỹ thuật trong đường cong nằm
2.3 Sự phối hợp giữa đoạn thẳng và đoạn cong trên bình đồ
2.4 Phối hợp giữa tuyến đường và cảnh quan
Chương 3 THIẾT KẾ TRÊN MẶT CẮT DỌC TUYẾN ĐƯỜNG
3.1 Định nghĩa và yêu cầu của mặt cắt dọc
3.2 Chọn độ dốc và chiều dài dốc
3.3 Thiết kế đường cong đứng
3.4 Giảm độ dốc dọc trên đường cong nằm có bán kính nhỏ
3.5 Trắc dọc ở những nơi có công trình nhân tạo
3.6 Các phương pháp thiết kế trắc dọc
Chương 4 THIẾT KẾ MẶT CẮT NGANG NỀN ĐƯỜNG
4.1 Khái niệm về mặt cắt ngang nền đường
4.2 Các quy định về mặt cắt ngang (Theo TCVN 4054 - 2005)
4.3 Các yêu cầu chung khi thiết kế nền đường
4.4 Đất đắp nền đường
4.5 Thiết kế mặt cắt ngang nền đường
4.6 Các loại biến dạng của nền đường
4.7 Gia cố ta luy
Chương 5

TÍNH KHỐI LƯỢNG NỀN ĐƯỜNG,ĐIỀU PHỐI
VÀ VẬN CHUYỂN ĐẤT

5.1 Tính khối lượng đất đá
5.2 Điều phối và vận chuyển đất đá
Chương 6
THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC
6.1 Quy hoạch hệ thống các công trình thoát nước
6.2 Hệ thống thoát nước mặt
6.3 Hệ thống thoát nước ngầm
3

Chương 7
THIẾT KẾ ÁO ĐƯỜNG
7.1 Yêu cầu chung và cấu tạo kết cấu áo đường
7.2 Phân loại áo đường
7.3 Thiết kế cấu tạo áo đường mềm
7.4 Tính toán cường độ và bề dày áo đường mềm
7.5 Thiết kế áo đường cứng (áo đường bê tông xi măng)
Chương 8 KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG Ô TÔ
8.1 Mục đích, nhiệm vụ và các giai đoạn khảo sát đường ô tô
8.2 Khảo sát để lập báo cáo tiền khả thi và lập báo cáo khả thi
8.3 Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật (Hoặc TKKT thi công)
8.4 Khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công
8.5 Khảo sát đường hiện hữu
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI NÓI ĐẦU
Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trong nhà trường và kịp thời
cập nhật những tiêu chuẩn, quy trình mới vào trong quá trình giảng dạy, trường
THCĐ &DN tổ chức biên soạn và chỉnh lý lại giáo trình: Thiết kế đường ô tô dùng
cho hệ THCN ngành cầu đường bộ, với thời gian đào tạo 24 tháng.
4

Giáo trình thiết kế đường ô tô gồm 8 chương...
1
TNG CÔNG TY XÂY DNG TRƯỜNG SƠN
TRƯỜNG TRUNG HC CU ĐƯỜNG VÀ DY NGH
THIT K
ĐƯỜNG Ô TÔ
Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Giáo trình môn: Thiết kế đường ô tô 9 10 667