Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình PLC Thầy Linh ĐHSPKT

Được đăng lên bởi Chinh Nguyen Huu
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3151 lần   |   Lượt tải: 48 lần
KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC
Programmable Logic Controller

1

Mục tiêu
 Trang bị kiến thức nền tảng về lĩnh vực
tự động hóa.
 Phân tích được chức năng của PLC trong
hệ thống điều khiển tự động.
 Có khả năng thực hiện ý tưởng trong lập
trình thiết kế hệ thống điều khiển dùng
PLC.

2

Tài liệu học tập
Bài giảng Kỹ thuật lập trình PLC cơ bản
Hướng dẫn sử dụng Step 7 MicroWin4
Manual các loại PLC.
Phần mềm:
- Step 7 MicroWin4
- PC Simu
- Automation Studio.





3

Hình thức đánh giá
 Cuối kỳ: 70% thi tập trung.
 Quá trình: 30%
- 1 Bài kiểm tra vào tuần cuối cùng.
- Các bài tập nhỏ.

4

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật
 Kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật
 Kỹ sư kỹ thuật
 Yêu cầu:
 Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện và kỹ thuật
số

5

MỘT SỐ THUẬT NGỮ THƯỜNG GẶP









PLC: Programmable Logic Controller
HMI: Human Machine Interface
STL: Statement List
FBD: Function Block Diagram
LAD: Ladder Logic
DI/DO, AI/AO: Digital/Analog Input/Output
MPI: Multi Point Interface
PPI: Point to Point Interface

6

Nội dung







Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

0:
1:
2:
3:
4:
5:

Ôn tập
Tổng quan về PLC
Cấu hình hệ thống PLC(Siemens)
Step 7-Micro/Win v4.0
Tập lệnh-ứng dụng
Bài tập – ví dụ

7

CHƯƠNG 0: ÔN TẬP
Một số kí hiệu thiết bị điện thường gặp:

8

Vd 1: Thiết kế mạch điện như sau
- Nhấn nút S1, đèn D1 sáng, đèn D2 tắt.
- Nhấn nút S2, đèn D2 sáng, đèn D1 tắt.
- Sau 3 chu trình thì hai đèn đều tắt.

9

10

Vd 2: Thiết kế mạch điện như sau
Mạch 3 đèn không tuần tự.
-Nhấn bất kỳ nút S1 hoặc S2/S3, đèn D1
hoặc D2/D3 sáng, 2 đèn còn lại tắt.

11

Vd 3: Thiết kế mạch điện như sau
Mạch 3 đèn tuần tự.
-Nhấn nút S1, đèn D1 sáng, đèn D2, D3
tắt.
-Nhấn nút S2, đèn D2 sáng, đèn D1, D3
tắt.
-Nhấn nút S3, đèn D3 sáng, đèn D1, D2
tắt.

12

Vd 4: Thiết kế mạch điện như sau
Mạch khởi động động cơ chạy sao/tam giác
-Nhấn nút Start, động cơ chạy sao.
-Sau T1(s), động cơ chạy tam giác.

13

Vd 5: Thiết kế mạch điện như sau
Mạch khởi động 2 động cơ dùng timer
-Nhấn nút Start, động cơ 1 chạy.
-Sau T1(s), động cơ 2 chạy.
-Nhấn Stop, động cơ 1 dừng.
-Sau T2(s), động cơ 2 dừng.

14

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PLC
PLC là gì?
Các thành phần cơ bản của PLC
Các chủng loại PLC trên thị trường.
Các ưu điểm khi thiết kế hệ thống điều
khiển dùng PLC.
 Hạn chế
 Ứng dụng của PLC





15

PLC là gì?
 PLC viết tắt của từ: Programmable Logic
Controller. Là một thiết bị điều khiển, có
khả năng lập trình, được sử dụng để điều
khiển giám sát...
1
K THU T L P TRÌNH PLC
Programmable Logic Controller
Giáo trình PLC Thầy Linh ĐHSPKT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình PLC Thầy Linh ĐHSPKT - Người đăng: Chinh Nguyen Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Giáo trình PLC Thầy Linh ĐHSPKT 9 10 620