Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Robocon

Được đăng lên bởi Dang Nguyen
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

Robocon đã được tổ chức từ năm 2002.Cuộc thi này đã cuốn hút rất nhiều
bạn sinh viên có niềm đam mê khoa học kĩ thụât.Cuộc thi này đã đem lại cho
1

DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

chúng ta rất nhiều những kiến thức về kĩ thuật ,rèn luyện đức tính kiên trì
,bền bỉ ,dám đối mặt với gian khổ .Hơn nữa ,cuộc thi đã để lại những kỉ
niệm đẹp về một thời sinh viên.
Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp các bạn có được một cái nhìn
tổng quan về robot ,sự định hướng cụ thể và những kinh nghiệm quý báu khi
tham gia robocon
Giáo trình gồm 8 bài :
Bài 1: Giới thiệu về Robot Các Modul của robot.
Bài 2: Mạch điều khiển robot bằng tay.
Bài 3: Mạch cảm biến dò đường.
Bài 4: Mạch công suất điều khiển động cơ .
Bài 5: Mạch vi điều khiển.
Bài 6: Lập trình và kỹ thuật dò đường .
Bài 7: Lập trình các thao tác khác và chiến thuật.
Bài 8: Chương trình hoàn thiện cho một robot tự động
Toàn bộ các bài học đều được thực hành trên mạch và robot thật.Sử dụng
mạch điện và robot của đội BK-FIRE.

2

DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

Bài này sẽ giới thiệu cho các bạn một cách tổng quan về robot và các
modul của robot cũng như một số kinh nghiệm khi làm robocon.
1.1.Giới thiệu về robot
1.1.1.Những hình ảnh về robot trong các cuộc thi robocon
Hình 1.1.BK-FIRE 2005 (Robot tự động)

Hình 1.2.BK-FIRE 2005 (Robot bằng tay)

Hình 1.3. FXR 2004 (robot tự động)

3

DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

Hình 1.4.BKPRO 2006

4

DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

1.1.2.Các modul trong robot
Trong robocon ,có 2 loại robot là robot tự động và robot điều khiển bằng
tay.
Robot bao gồm 3 phần chính :Cơ khí ,mạch điện tử và lập trình
+ Cơ khí :
5

DKS GROUP
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861

http://www. dks.com.vn

Phần này bao gồm các kết câú cơ khí của robot .Phần này mỗi năm
đều thay đổi tuỳ thuộc vào đề thi.Đây chính là phần thể hiện ý tưởng của
bạn.Khi có một ý tưởng độc đáo ,một kết cấu cơ khí tốt ,bạn sẽ có nhiều
cơ hội dành chiến thắng.Trong cuộc thi robocon ,ý tưởng đóng vai trò
rất quan trọng .Do đó ,khi thiết kế cơ khí ,toàn đội cần phải họp bàn kĩ
lưỡng để đưa ra một giải pháp thiết kế cơ khí tối ưu nhất.Để thiết kế cơ
khí ,các bạn có thể dung các phần mềm thiết kế cơ khí chuyên dụng như
Solid work ,Autocad.
Hình 1.3.Cơ cấu bánh xích

.

Hình 1.4.Cơ cấu khí nén

6

...
DKS GROUP http://www. dks.com.vn
Nguyen Manh Truong Mobi : 0988857861
1
Robocon đã được t chc t năm 2002.Cuc thi này đã cun hút rt nhiu
bn sinh viên có nim đam mê khoa hc kĩ thât.Cuc thi này đã đem li cho
Giáo Trình Robocon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Robocon - Người đăng: Dang Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giáo Trình Robocon 9 10 429