Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động

Được đăng lên bởi huravn
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**********************

ISO 9001: 2000

GIÁO TRÌNH:

Biên soạn: Th.S Trần Thị Thêu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2006

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
**********************

ISO 9001: 2000

GIÁO TRÌNH:

Biên soạn: Th.S Trần Thị Thêu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2006

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM K THUT
THÀNH PH H CHÍ MINH
**********************
ISO 9001: 2000
GIÁO TRÌNH:
Biên son: Th.S Trn Th Thêu
THÀNH PH H CHÍ MINH
2006
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động - Người đăng: huravn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Giáo trình thiết kế quần áo bảo hộ lao động 9 10 456