Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế xưởng

Được đăng lên bởi Nam Lê
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

THIẾT KẾ XƯỞNG

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

THIẾT KẾ NHÀ MÁY CƠ KHÍ
CHƯƠNG 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THIẾT KẾ NHÀ MÁY CƠ KHÍ.
1.1.Khái niệm chung.
1.1.1.Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật và xã hội.
Sự phát triển phong phú của các ngành kinh tế quốc dân dẫn đến việc chế tạo máy
phục vụ cho các ngành kinh tế đó. Vì vậy phải thiết kế mới hoặc cải tạo các nhà máy cơ
khí để chế tạo các sản phẩm khác nhau theo chủng loại và đặc tính kỹ thuật với hiệu quả
kinh tế cao nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các ngành kinh tế.
Thiết kế nhà máy cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành cơ khí,
mang tính tổng hợp cao bởi vì nó thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa những khâu : thiết
kế kết cấu sản phẩm, thiết kế công nghệ chế tạo, thiết kế trang thiết bị, thiết kế dụng cụ
sản xuất và tổ chức sản xuất theo dây truyền công nghệ. Chất lượng của công việc này
còn ảnh hưởng lâu dài đến quá trình sản xuất của nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng
mới. Như vậy đề án thiết kế nhà máy cơ khí là kết quả của quá trình nghiên cứu, thiết kế
và kiểm nghiệm về khoa học kỹ thuật phức tạp, phải giải quyết đồng bộ các mặt kỹ thuật,
kinh tế, tổ chức lao động của quá trính sản xuất với tính thực tiễn và hiệu quả cao.
Mặt khác, thiết kế mới hoặc cải tạo nhà máy cơ khí còn góp phần tận dụng có hiệu
quả sức sản xuất của xã hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, tăng nhanh mức thu nhập và cải
thiện đời sống nhân dân lao động và toàn xã hội.
1.1.2. Quá trình sản xuất là cơ sở thiết kế.
Nhà máy cơ khí có chức năng chế tạo các mặt hàng cơ khí để đáp ứng nhanh và có
hiệu quả nhu cầu luôn luôn thay đổi của các ngành kinh tế và xã hội, đồng thời phải có
đủ sức cạnh tranh trên thị trường hàng hoá cơ khí nội địa và quốc tế.
Quá trình sản xuất trong nhà máy cơ khí thường bao gồm nhiều công đoạn rất
phức tạp và có quan hệ chặt chẽ với nhau.
Các quá
trình phụ trợ
(B)
Quá trìnhchế tạo sản phẩm cơ khí (A)

Điều kiện
ban đầu (C)

A1

A2

A3

A4

Kết quả
sản xuất (D)

A. Quá trình chế tạo sản phẩm cơ khí: Gồm các công đoạn sản xuất cơ bản: A1.Chế
tạo phôi; A2.Gia công chi tiết cơ khí (cơ, nhiệt, sử lý bề mặt); A3.Lắp ráp sản phẩm cơ
khí; A4.Bao gói sản phẩm.
B. Các quá trình phụ trợ: Cung cấp năng lượng, vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng, vệ
sinh kỹ thuật, an toàn lao động, quản lý điều hành, đào tạo, sinh hoạt và đời sống......
C. Các điều kiện ban đầu của quá trình sản xuất: Vật tư kỹ thuật, kinh tế xã hội,
nguồn vốn đầu tư, phương án sản ...
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM K THUT TP. H CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CH TO MÁY
GIÁO TRÌNH MÔN HC
THIT K XƯỞNG
(LƯU HÀNH NI B)
Giáo trình thiết kế xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế xưởng - Người đăng: Nam Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Giáo trình thiết kế xưởng 9 10 999