Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thực hành vi xử lí

Được đăng lên bởi hoangtuan-t2
Số trang: 275 trang   |   Lượt xem: 2590 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

BIÊN SOẠN: PHẠM QUANG TRÍ
TP. HỒ CHÍ MINH
11 - 2005

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CẤU HÌNH CỦA MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM VI ĐIỀU KHIỂN. ...................................................1
1.1 Giới thiệu: ..............................................................................................................................................................1
1.2 Cấu hình của mô hình thí nghiệm vi điều khiển: ............................................................................................. .....2
1.2.1 Khối lập trình vi điều khiển: .....................................................................................................................2
1.2.2 Khối vi điều khiển:....................................................................................................................................4
1.2.3 Khối LED điểm:........................................................................................................................................6
1.2.4 Khối LED 7 đoạn: .....................................................................................................................................7
1.2.5 Khối LED ma trận:..................................................................................................................................11
1.2.6 Khối LCD: ..............................................................................................................................................13
1.2.7 Khối công tắc: .........................................................................................................................................14
1.2.8 Khối nút nhấn:.........................................................................................................................................15
1.2.9 Khối bàn phím:........................................................................................................................................16
1.2.10 Khối relay: ..............................................................................................................................................17
1.2.11 Khối tạo xung:.........................................................................................................................................18
1.2.12 Khối tạo áp thay đổi:.................................................................................................................
TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
T
T
À
À
I
I
L
L
I
I
U
U
H
H
Ư
Ư
N
N
G
G
D
D
N
N
T
T
H
H
Í
Í
N
N
G
G
H
H
I
I
M
M
-
-
T
T
H
H
C
C
H
H
À
À
N
N
H
H
B
B
I
I
Ê
Ê
N
N
S
S
O
O
N
N
:
:
P
P
H
H
M
M
Q
Q
U
U
A
A
N
N
G
G
T
T
R
R
Í
Í
TP. HỒ CHÍ MINH
11 - 2005
giáo trình thực hành vi xử lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thực hành vi xử lí - Người đăng: hoangtuan-t2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
275 Vietnamese
giáo trình thực hành vi xử lí 9 10 378