Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thủy lực công trình

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 10: Các công trình thủy lực
10.1 Đập
1 – Đập trọng lực:
Là đập có cấu trúc đơn giản, thường là đập có dạng đường thẳng hoặc hơi cong
(chiếu trên mặt nằm ngang) và chắn dòng nước dựa vào chính bằng trọng lượng của
nó.
Đập có thể được xây dựng bằng bê tông, xây gạch, hoặc lát mái bằng đá hoặc đập
đấ t
Có thể dễ dàng tìm thấy đập bằng bê tông ở mọi nơi, nhưng với những đập có độ cao
>20m thì cần phải có phần móng đập xây bằng đá để có thể chịu được tải trọng của
thân đập. Những loại đập đó thường là giá thành cao, yêu cầu khối lượng bê tông lớn,
và có nhiều vấn đề về môi trường như việc giữ và phát nhiệt của thân đập và vết nứt
do hiện tượng co giãn của bê tông.
Các đập trọng lực loại lớn thường có độ cao khoảng từ 50-150m. Đập Grand Coulee
trên sông Columbia ở Washington có chiều cao 168m, chiều dày chân đập là 122m.

Chương 10: Các công trình thủy lực
10.1 Đập

Đập trọng lực bằng bê tông và đập trọng lực lõi đất có lát mái

Chương 10: Các công trình thủy lực
10.1 Đập

Đập trọng lực Grand Coulee, Washington

Chương 10: Các công trình thủy lực
10.1 Đập

Đập trọng lực Grand Coulee,
Washington

Chương 10: Các công trình thủy lực
10.1 Đập

Đập Shasta trên sông Sacramento ở bắc California. Cao 183m, chiều dầy
chân đập 165m chiều dầy đỉnh đập 9m.

4) Pressure distribution
a. hydrostatic pressure,
b. consideration of vertical acceleration (Boussinesq
eq.)
5) Velocity distribution and evaluation of bottom
shear stresses
a. uniform velocity distribution or self-similarity of
distribution,
b. modeling of local change of velocity distribution
(secondary currents caused by stream-line
curvature,
velocity distribution with irrotational condition, etc.)
6) Turbulence model
a. 0-equation model (eddy viscosity proportional to
depth multiplied by friction velocity),
b. depth averaged k − ε model

7) Single layer model or two layered model
A multi-layered model more than three is classified
3-D model.
8) Open channel flow or Partially full pressurized
flow
Co-existence of open channel flows and pressurized
flows in a underground channel such a sewer
network

...
Ch ng 10: Các công trình th y l cươ
10.1 Đ p
1 – Đ p tr ng l c:
đ p c u trúc đ n gi n, th ng đ p có d ng đ ng th ng ho c h i cong ơ ườ ườ ơ
(chi u trên m t n m ngang) ch n dòng n c d a vào chính b ng tr ng l ng c a ế ướ ượ
nó.
Đ p th đ c xây d ng b ng tông, xây g ch, ho c lát mái b ng đá ho c đ p ượ
đ t
th d dàng tìm th y đ p b ng bê tông m i n i, nh ng v i nh ng đ p đ cao ơ ư
>20m thì c n ph i ph n móng đ p xây b ng đá đ th ch u đ c t i tr ng c a ượ
thân đ p. Nh ng lo i đ p đó th ng giá thành cao, yêu c u kh i l ng tông l n, ườ ượ
nhi u v n đ v môi tr ng nh vi c gi phát nhi t c a thân đ p v t n t ườ ư ế
do hi n t ng co giãn c a bê tông. ư
Các đ p tr ng l c lo i l n th ng đ cao kho ng t 50-150m. Đ p Grand Coulee ườ
trên sông Columbia Washington có chi u cao 168m, chi u dày chân đ p là 122m.
Giáo trình thủy lực công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thủy lực công trình - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình thủy lực công trình 9 10 690